Lerdala hassellunds domänreservat

Lerdala Hassellund domänreservat ligger cirka 2 kilometer nordväst om Lerdala. Området utgörs av en hassellund, som tidigare betats.

Skogen domineras av ek och lind med inslag av björk, asp, ask och rönn. Hasselbeståndet ger reservatet sin prägel. Örter som du kan hitta är bland annat blåsippa, gullviva och ormbär. Ruiner efter en gammal husbehovssåg och kvarn finns i området. Dessa byggnader har restaurerats.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Lerdala Hassellund men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra fordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller jämförbar anordning
 • göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka växter eller växtdelar
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • tälta
 • fånga och samla in ryggradslösa djur.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000

Hitta hit

Lerdala hassellund ligger cirka 15 kilometer nordväst om Skövde nära Sparresäters naturbruksgymnasium väster om Lerdala. Parkeringsplats finns vid skolan.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.