Lerdala hassellunds domänreservat

Lerdala Hassellund domänreservat ligger ca 2 km nordväst om Lerdala. Området utgörs av en hassellund, som tidigare betats.

Skogen domineras av ek och lind med inslag av björk, asp, ask och rönn. Hasselbeståndet ger reservatet sin prägel. Örter som du kan hitta är bland annat blåsippa, gullviva och ormbär. Ruiner efter en gammal husbehovssåg och kvarn finns i området. Dessa byggnader har restaurerats.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Lerdala Hassellund men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra fordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller jämförbar anordning
 • göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka växter eller växtdelar
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • tälta
 • fånga och samla in ryggradslösa djur.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000

Hitta hit

Lerdala hassellund ligger cirka 1,5 mil nordväst om Skövde nära Sparresäters naturbruksgymnasium väster om Lerdala. Parkeringsplats finns vid skolan.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats