Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lerdala hassellunds domänreservat

Lerdala Hassellund domänreservat ligger cirka 2 kilometer nordväst om Lerdala. Området utgörs av en hassellund, som tidigare betats.

Skogen domineras av ek och lind med inslag av björk, asp, ask och rönn. Hasselbeståndet ger reservatet sin prägel. Örter som du kan hitta är bland annat blåsippa, gullviva och ormbär. Ruiner efter en gammal husbehovssåg och kvarn finns i området. Dessa byggnader har restaurerats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Lerdala Hassellund men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra fordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller jämförbar anordning
 • göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka växter eller växtdelar
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • tälta
 • fånga och samla in ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000

Om Natura 2000

Hitta hit

Lerdala hassellund ligger cirka 15 kilometer nordväst om Skövde nära Sparresäters naturbruksgymnasium väster om Lerdala. Parkeringsplats finns vid skolan.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss