Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Knipeflågsbergen

Knipeflågsbergen ligger i västra Partille. Det är en vidsträckt urbergsplatå, som gränsar till Delsjöområdet i Göteborgs kommun.

De inre delarna når en höjd på 100-140 meter över havet. Flera framträdande nord-sydliga bergsryggar dominerar landskapet. Ett system med sprickdalar finns också i området. Jordtäcket är för det mesta mycket tunt.

Hällmarker, lövskogar, myrar, sumpskogar och barrskog växlar i området. Vegetationen är ganska artfattig. Intressanta inslag finns dock, till exempel de mindre vanliga arterna granspira och klockgentiana.

Älg och rådjur är vanliga, liksom hare, räv och grävling.

Angränsande i väster ligger det populära naturreservatet Delsjöområdet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Knipeflågsbergen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • ställa upp husvagn
  • framföra motorfordon, inklusive moped. Naturvårdsförvaltaren kan dock meddela undantag för vissa fritidsarrangemang och handikappfordon
  • göra upp eld annat än på platser anvisade av förvaltaren
  • framföra motorbåt
  • rida på annat än tillåtna vägar och stigar
  • medföra okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1989
Areal: cirka 405 hektar
Naturvårdsförvaltare: Partille kommun
Kommun: Partille

Hitta hit

Reservatet kan nås från södra Sävedalen och från Delsjökärr (Bertilssons stuga). I sydost kan man nå Knipeflågsbergen från golfbanan vid Hultet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss