Hult Åsen

Naturvårdsområdet Hult Åsen ligger i stadsdelen Askim i södra Göteborg. Området utgörs i huvudsak av ett höjdparti som är bevuxet med tall och björk.

I området finns ett antal fritidshus av varierande storlek och ett antal uthus. Området har betydelse som frilufts- och rekreationsområde.

Föreskrifter

Du är välkommen till naturvårdsområdet Hult Åsen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa
  • elda
  • ha hund okopplad
  • skada eller förstöra berghällar, till exempel genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription eller liknande åtgärder.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad

Fakta

Bildat: 1994
Areal: Cirka 10 hektar
Naturvårdsförvaltare: Göteborgs stad, Park & natur
Kommun: Göteborg

Hult Åsen är ett kommunalt naturvårdsområde

Hitta hit

Hult Åsen ligger nordväst om Askims kyrka, på västra sidan av väg 158.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.