Hult Åsen

Naturvårdsområdet Hult Åsen ligger i stadsdelen Askim i södra Göteborg. Området utgörs i huvudsak av ett höjdparti som är bevuxet med tall och björk.

I området finns ett antal fritidshus av varierande storlek och ett antal uthus. Området har betydelse som frilufts- och rekreationsområde.

Föreskrifter

Du är välkommen till naturvårdsområdet Hult Åsen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa
  • elda
  • ha hund okopplad
  • skada eller förstöra berghällar, till exempel genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription eller liknande åtgärder.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad

Fakta

Bildat: 1994
Areal: Cirka 10 hektar
Naturvårdsförvaltare: Göteborgs stad, Park & natur
Kommun: Göteborg

Hult Åsen är ett kommunalt naturvårdsområde

Hitta hit

Hult Åsen ligger nordväst om Askims kyrka, på västra sidan av väg 158.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.