Coronavirus. 3D-illustration.

Coronapandemin

Vi arbetar med kommunerna, Region Kronoberg med flera för att hantera spridningen av covid-19. Vi kontrollerar också att regeringens och myndigheternas beslut om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning följs.

KALENDER

 • 18 maj 2021 Klocka som ikon 08.30 - 16.00
  Narkotikakonferens med fokus på - samverkan och sekretess - streamas live via we... På vilket sätt kan vi tillsammans samverka för att förebygga bruk av narkotika? Med en mer omfattande användning och tillgång till narkotika under 2000-talet, och en negativ förändring av ungdomars ri...

  Anmäl dig här – senast 14 maj

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 09.30 - 11.30
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – maj Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmäl dig här – senast 14 maj

 • 20 27 maj 2021 Klocka som ikon För tider, se program
  Småskalig grishållning Småskalig grishållning med lantrasen Linderödsgris - välkommen till digital kurs i två delar Under två kvällar får du inspiration och kunskap kring småskalig grishållning. Kursen ger dig bland annat ku...

  Anmäl dig här – senast 13 maj

 • 25 maj 2021 Klocka som ikon 08.00 - 12.00
  Nätverksmöte föräldraskapsstöd För dig som anordnar eller samordnar föräldraskaps-stödsinsatser i länet

  Anmäl dig här – senast 18 maj

Rejäl, gammal tall intill blankis på Helgö, Växjö. Foto. Text: Luften är fri. Friluftslivets år 2021.

Besöksmål

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år ska få ut fler i naturen, visa på friluftslivets värden och lära om allemansrätten. Här hittar du guidningar ut i naturen och kan anmäla din organisations aktiviteter. #luftenarfri

Stenhjärta i två kupade händer över en gräsmatta. Foto: Camilla Zilo.

Bo och leva

Vigselförrättare

Här hittar du borgerliga vigselförrättare i länets kommuner.

Bo och leva

Begravningar

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om att sprida ut aska, utser begravningsombud och tar beslut i andra begravningsfrågor.

Demonstrationståg, foto. Logotyp för firandet av demokratin 100 år med texten vår demokrati - värd att värna varje dag.

Samhälle

Demokratin fyller 100 år – Kronobergs län står upp för en stark demokrati

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Den allmänna och lika rösträtten ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige.

NYHETER

 • 2021-05-11

  Unik datering av stockbåt i länet

  Den 10–12 maj kommer tre marinarkeologer från Bohusläns museum att utföra dykningar öster om Växjö för att göra den första...
 • 2021-05-05

  Ny handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

  Länsstyrelsen Kronoberg har nu reviderat sin handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i Kronobergs län. Den nya...
 • 2021-05-03

  Nu öppnar lokalhyresstödet för ansökningar

  Från och med 3 maj kan hyresvärdar, som gett rabatt på lokalhyran till hyresgäster i branscher drabbade av pandemin, ansök...