Coronavirus. 3D-illustration.

Coronapandemin

Vi arbetar med kommunerna, Region Kronoberg med flera för att hantera spridningen av covid-19. Vi kontrollerar också att regeringens och myndigheternas beslut om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning följs.

KALENDER

En hand signerar ett papper.

Samhälle

Behöver du en notarius publicus?

Notarius publicus är personer som har uppdrag att hjälpa allmänheten att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter, till exempel namnunderskrifter. Länsstyrelsen utser notarius publicus.

Studiomiljö med mikrofoner, hörlurar och dator.

Samhälle

Demokratikollen

Mycket gjordes under demokratiåret 2021 - ta gärna del av de intressanta och viktiga samtalen i seminarieserien Demokratikollen till exempel. Och fortsätt att stärka demokratin varje år framöver!

Bo och leva

Begravningar

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om att sprida ut aska, utser begravningsombud och tar beslut i andra begravningsfrågor.

NYHETER

 • 2022-01-12

  Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

  Minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för merparterna av Sveriges kommuner. Brottsligheten försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för kommuninvånarna, det innebär också stora ekonomiska konsekvenser för lokala företagare.
 • 2022-01-12

  Nya restriktioner införs för verksamheter

  Den 12 januari 2022 införs skärpta restriktioner för verksamheter på grund av att smittspridningen ökat drastiskt sedan ju...
 • 2022-01-11

  Unikt beslut – 60-talskyrka i Lessebo blir kulturminne

  Länsstyrelsen har för första gången beslutat att ge en kyrka från modern tid (1960) skydd enligt kulturmiljölagen.
 • 2021-12-22

  Skärpta restriktioner för verksamheter

  Den 23 december skärps kraven på de åtgärder som verksamheter behöver göra för att motverka spridning av covid-19 viruset....