Coronavirus. 3D-illustration.

Coronapandemin

Vi arbetar med kommunerna, Region Kronoberg med flera för att hantera spridningen av covid-19. Vi kontrollerar också att regeringens och myndigheternas beslut om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning följs.

KALENDER

 • 14 aug 2021 Klocka som ikon 13.00 - 14.30
  Klockgentianor på fuktäng Vi besöker ett av länets bästa lokaler för den vackra och hotade klockgentianan.

  Ingen anmälan krävs

 • 25 aug 2021 Klocka som ikon 15.30 - 16.15
  Mörka Småland och det demokratiska genombrottet - lokal demokrati i förändring I år gör Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet en gemensam satsning för att uppmärksamma att demokratin firar 100 år. Vi kommer att erbjuda åtta livesända seminarier, som guidar dig genom demokratins s...

  Anmäl dig här – senast 24 augusti

 • 26 aug 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Fältvandringar i naturbetesmarker Välkomna på gårdsbesök! Vi besöker tre gårdar och går tillsammans genom några naturbetesmarker. Lantbrukarna presenterar sin verksamhet och hur de sköter sina marker.

  Anmäl dig här – senast 24 augusti

 • 15 sep 2021 Klocka som ikon 10.00 - 12.00
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – september Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmäl dig här – senast 10 september

Ett bestånd av parkslide. Foto.

Natur och landsbygd

Rapportera parkslide och andra invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald och kan orsaka negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Demonstrationståg, foto. Logotyp för firandet av demokratin 100 år med texten vår demokrati - värd att värna varje dag.

Samhälle

Demokratin fyller 100 år – Kronobergs län står upp för en stark demokrati

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Den allmänna och lika rösträtten ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige.

Stenhjärta i två kupade händer över en gräsmatta. Foto: Camilla Zilo.

Bo och leva

Vigselförrättare

Här hittar du borgerliga vigselförrättare i länets kommuner.

Rejäl, gammal tall intill blankis på Helgö, Växjö. Foto. Text: Luften är fri. Friluftslivets år 2021.

Besöksmål

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år ska få ut fler i naturen, visa på friluftslivets värden och lära om allemansrätten. Här hittar du guidningar ut i naturen och kan anmäla din organisations aktiviteter. #luftenarfri

Bo och leva

Begravningar

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om att sprida ut aska, utser begravningsombud och tar beslut i andra begravningsfrågor.

NYHETER

 • 2021-07-15

  Efter lättnader i restriktionerna – dessa kvarstår

  Från och med idag, den 15 juli 2021, ändras ett antal restriktioner i covid-19-lagen. Samtidigt är det inte fritt fram för verksamhetsutövare att göra som man vill. Flera restriktioner kvarstår och även om kravet att beräkna maxantal i lokaler baserat på kvadratmeter tas bort så behöver verksamheterna begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • 2021-07-15

  Tornedalingarnas dag

  Idag den 15 juli uppmärksammar vi tornedalingarnas dag! Vi hissar den gul-vit-blå tornedalska flaggan, Meänflaku utanf...
 • 2021-07-05

  Avståndet till varandra när fler träffas är avgörande

  Restriktioner som införts under pandemin lättas stegvis i och med att pandemin utvecklas i rätt riktning. En lägre smittsp...
 • 2021-07-02

  Hyresvärdar kan söka lokalhyresstöd från 2 juli

  Nu är det klart med en ny stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på...