Kraftledningar.

Varje kilowattimme räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

 • 01 feb 2023 Klocka som ikon 09.00 - 16.30
  Svartsjuka är inte romantiskt Den 1 februari håller vi en digital nationell konferens med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Konferensen utgör startskottet för kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”, ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 01 feb 2023 Klocka som ikon 12.00 - 13.30
  INSTÄLLD - Utfodring dikor och växande nöt De ökade kostnaderna på insatsvaror och energi i jordbruket går till stor del inte att påverka. Det du kan göra något åt är att se över din växtodling så att du utnyttjar din gårds förutsättningar för...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 09 feb 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Ekologisk grönsaksodling Välkommen på kurs om grönsaksodling som kan anpassas efter dig som vill delta.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 11 feb 2023 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Jordhälsa - hur får man jorden att må bra? Åkermark producerar bäst när det är en väl fungerande biologisk aktivitet i jorden. Hur vet man att marken man odlar är frisk och har tillräcklig aktivitet? Välkommen på en kurs där du får lära dig me...

  Anmäl dig här – senast 6 februari

Vallskörd.

Natur och landsbygd

Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden kan sökas för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

Din beredskap

Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. På msb.se får du veta hur du kan förbereda dig.

En jägare i signalfärgad keps siktar mot två älgar.

Djur

Älgjakt 2022

Älgjakten pågår från den 8 oktober till 31 januari. Fälld älg rapporteras till länsstyrelsen.

En hand signerar ett papper.

Samhälle

Behöver du en notarius publicus?

Notarius publicus är personer som har uppdrag att hjälpa allmänheten att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter, till exempel namnunderskrifter. Länsstyrelsen utser notarius publicus.

Två vargar i snön, fångade en natt av en åtelkamera.

Djur

Rovdjurs- och vilthändelser

Vi rapporterar vilt- och rovdjurshändelser i länet.

Kronobergs residens med Ukrainas flagga hissad.

Samhälle

Viktigt att veta i en orolig tid

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har Länsstyrelsen fått flera uppdrag.

NYHETER

 • Länsstyrelsen Kronoberg
  2023-01-31

  Regional lägesbild vecka 5, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

  Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varannan tisdag.
 • 2023-01-31

  Svartsjuka är inte romantiskt

  Vad är egentligen en schysst relation? Är svartsjuka ett tecken på kärlek? Och vad är egentligen våld? Hur ska man som ung...
 • 2023-01-27

  Internationella minnesdagen för Förintelsens offer

  Fredagen den 27 januari högtidlighålls den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Det är samma datum som föri...
 • 2023-01-20

  De representerade länet vid Sverigemiddagen

  Tillsammans med landshövding Maria Arnholm har Monica Carlsson, Marcus Lindberg och Gerteric Lindquist varit Kronobergs re...