Alebäckakärret

Alebäckakärret är ett av fyra mycket små naturreservat i Dala. De fyra reservaten är våtmarker som hunnit olika långt i utvecklingen från sjö till myr.

En sjö förblir inte en sjö. Med tiden samlas lera i de djupaste delarna och längs stränderna byggs torven upp. Åren går, vattendjupet sjunker och torven växer ut över sjön. Sjön blir ett kärr. När marken blir fastare står kärret inför ett val. Det kan nu bli en mosse, eller växa igen. Det är nederbörden som avgör kärrets framtid.

Där har du, kort och förenklat, naturens långsamma resa från sjö till myr. I Dala, där du nu befinner dig, finns utomordentligt fina möjligheter att på nära håll följa förloppet från sjö till myr. Sida vid sida ligger fyra små naturreservat som hunnit olika långt i utvecklingen.

Alebäckasjön har fortfarande en klar vattenyta, men omges av strandkärr. Alebäckakärret har hunnit ett steg längre och består idag av tallmosse och fattigkärr. Mellomsjömyren är vidsträckta gungflyn och en tjärn med öppet vatten. Och Nordsjömyren ett näringsrikt igenväxningskärr.

I Alebäckakärret kan du finna arter som kallgräs, vitag och tranbär. På tallmossen växer skvattram.

Föreskrifter

Du är välkommen besöka Alebäckakärrets naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, kvistar, örter, mossor eller lavar
  • göra upp eld
  • tälta eller ställa upp husvagn.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1970
Areal: 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Alebäckakärret ligger knappt två kilometer sydost om Dala kyrka, på västra sidan av väg 48 mellan Skövde och Tidaholm. Parkering saknas.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.