Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kalvö skärgård

Knotiga martallar

Kalvö skärgård ligger norr om Torsö, norr om Mariestad. Öarna är låga och till stor del består de av kala hällmarker. Skogsbestånden domineras av mager tallskog som i vindutsatta lägen formats till så kallade martallar. Inslag av björk och asp finns särskilt i strandskogarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Kalvö skärgård men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon
  • förtöja båt mer än tre dygn på samma plats
  • på ett störande sätt använda radio eller musikanläggning
  • färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområden årligen under tiden 1 april-31 juli
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plantera ut växt- eller djurart
  • samla in insekter, lavar eller mossor

Att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar är straffbart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1986, utökat 2011
Areal: cirka 2 417 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss