Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Härskogens naturreservat

Eldplats vid sjö

Utsikten från ett av vindskydden. Foto: Västkuststiftelsen

Naturreservatet är en del av ett stort, välbesökt och populärt friluftsområde som också kallas Härskogen. Det är sedan länge ett välkänt och populärt område för friluftsliv och rekreation.

Hit kommer folk för att exempelvis vandra, springa, orientera, fiska, bada, paddla, tälta samt åka skridskor och skidor. Härskogens naturreservat ligger vid sjöarna Stora och Lilla Härsjön, på gränsen mellan Lerums och Härrydas kommuner.

På Skärudden vid Lilla Härsjön samt i södra delen av Stora Härsjön finns övernattningsvindskydd med tillhörande eldstäder. Ett rastvindskydd med eldstad finns intill Stora Härsjön, inte långt från parkeringen. Intill parkeringen finns en toalett.

Leder och elljusspår

I naturreservatet finns en stor, grusad parkering. Vandringslederna Tre Knallar, Lilla Härsjörundan, Stora Härsjörundan och två elljusspår som är 2,5 km respektive 5 km börjar och slutar vid parkeringen. Vildmarksleden, Flodaleden och Härskogsleden passerar genom reservatet.

Elljusspåren är lättillgängliga, promenadvänliga och framkomliga för till exempel besökare med barnvagn. Vandringsleden Tre Knallar (3 km) har fått sitt namn efter de tre höjder man passerar (Kokullen, Meteberget och Höga kullen). Leden är kuperad och det är stenigt och mycket rötter på vissa delar. Lilla Härsjörundan (9 km) är tillgängliggjord och går på grusade stigar eller grusväg. Stora Härsjörundan (13,5 km) går till stor del på vägar och promenadvänliga stigar, men på vissa ställen finns det rötter och stenar på stigarna.

Lilla härsjön i vinterskrud

Vintervy över Lilla Härsjön. Foto: Västkuststiftelsen

Växter och djur

Skogen i naturreservatet utgörs av barrskog, både granskog, tallskog, barrblandskog och lövblandad barrskog. Intill Stora Härsjön finns ett område med lövskog, varav en del är ekdominerad ädellövskog. Lövskogen har naturlig struktur, gott om död ved och äldre lövträd. I stora delar av naturreservatet har barrskogen börjat få naturskogskvaliteter med större inslag av död ved.

Här finns lodytor, branter, bäckar och fuktiga miljöer som skapar gynnsamma miljöer för svampar, mossor och lavar. En del av träden är mer än 100 år och det finns inslag av äldre ekar, aspar och tallar. I sjöarna häckar bland annat smålom och storlom.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen besöka Härskogens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Parkera motordrivet fordon, husvagn eller liknande utanför anvisad parkeringsplats. På anvisad parkeringsplats får inte parkering av husvagn, husbil eller liknande ske mellan klockan 0.00 och 4.00.
 • Ha hund okopplad. Förbudet gäller inte i samband med jakt eller eftersök av skadat vilt.
 • Ta bort eller på annat sätt skada döda träd eller buskar, oavsett om de står upp eller ligger ner.
 • Elda på andra platser än i de eldstäder som är iordningställda och anvisade. Förbudet gäller inte medhavda grillar, gasol- och spritkök eller liknande.
 • Övernatta mer än två dygn i sträck på samma plats.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:

 • Utföra undersökningar som innebär permanent markering av plats, fällfångst av djur eller annan påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2022-11-11
Areal: 363 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lerum och Härryda
Övrigt: Lerums kommun ansvarar för vandringsleder, elljusspår och parkering.

Hitta hit

Naturreservatet ligger på gränsen mellan Lerums och Härryda kommuner. Härskogsvägen går genom naturreservatet och en stor parkering finns intill vägen ungefär mitt i naturreservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss