Marieberg

Vid Marieberg finns en uråldrig jordbruksbygd, med hagmarker, stora lövskogar och höga bergspartier med Mareberget som ett dominerande inslag i landskapsbilden. De högsta delarna når en höjd av 55-60 meter över havet och är bevuxna med mager artfattig hedekskog.

Nattviol. Foto: Caroline Edelstam

Nattviol. Foto: Caroline Edelstam

Längs bergsfoten och i större delen av reservatet växer alm, ask, al, ek, lind och lönn. Här finns en rik lundflora. Under våren är gullpudra, ormbär, svalört, vitsippa, vårlök och vätteros vanliga. Längre fram på sommaren finner du ekorrbär, harsyra, storrams, vänderot, ängsfräken och grönvit nattviol med flera. Fågelfaunan är rik i lundar och vassar. Dessutom är området en förnämlig sträcklokal vår och höst.

Söder om Mareberget finns en parkeringsplats för allmänheten. En stig leder upp till utsiktspunkten på Mareberget och ned till hagmarken på bergets nordsida.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mariebergs naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka blommor eller gräva upp växter
  • medföra okopplad hund
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • framföra motorfordon, även moped, annat än på de genom området ledande vägarna
  • rida annat än på de genom området ledande vägarna och på anvisade ridstigar

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1974
Areal: Cirka 180 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Hitta hit

Reservatet ligger utefter Göta Älvs västsida strax norr om Kungälv och mitt emot Nödinge samhälle. Genom området går landsvägen Kungälv - Dösebacka.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.