Granvik

Engelska parken i Granvik naturreservat.

Granvik som ligger i en dalgång ner mot Vättern är en av basorterna för vistelse i Tiveden. Granviksreservatet ligger utmed Vätterstranden och ägs av Karlsborgs kommun.

Till långt in på 1800-talet var Granvik en industriort. Här fanns bland annat en masugn. Malmen fraktades på båt, medan träkol togs från skogarna kring Granvik. Från den tiden finns patronbostället Jägmästargården bevarat.

Reservatets östra del är kuperad och starkt splittrad i vikar och uddar. Här finns goda möjligheter till bad. Hällmarkstallskog med lavklädda berghällar dominerar. I de västra delarna finns lövskog med en naturliknande park, den så kallade Engelska parken. I den växer björk, bok och lärk och en hel del utländska löv- och barrträd.

Vid Granviks herrgård finns stugor att hyra.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Granviks naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller att skada vegetationen i övrigt
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld eller parkera på annat än avsedda platser
  • framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på avsedd väg

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats

Fakta

Bildat: 1974
Areal: Cirka 69 hektar
Naturvårdsförvaltare: Karlsborgs kommun
Kommun: Karlsborg

Hitta hit

Granvik ligger norr om Karlsborg, längs väg 49 mot Askersund. Reservatet ligger på östra sidan om stora vägen mellan Karlsborg och Askersund, ner mot Vättern.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss