Älgön

Foto: Andreas Furustam

På Älgön växer en av länets mest värdefulla lövskogar. Här finns en rik flora och gott om lämningar från både stenålder och modernare tid.

Älgön, som ligger i södra delen av Hakefjorden, bildar tillsammans med Brattön kraftfulla och välkända siluetter i landskapet. Öns högsta punkt mäter hela 96 meter över havet. På södra delen av ön ligger några gårdar med åkrar och slåtterängar insprängda mellan branta bergsmassiv.

Lämningar från förr

I landskapet kan du se spår efter forna tiders odlarmöda. Här finns gravar, odlingsrösen, stenmurar och liknande. På öns sydsida finns flera äldre stenåldersboplatser. På höjderna i väster finns tre bronsåldersrösen och en stensättning från brons- eller järnålder.

Lämningar efter anläggningar byggda under de rika sillfiskeperioderna på 1700- och 1800-talen finns bland annat vid Lammholmssund och på Riddartången.

Kalk och ljung

En del av ljungheden bränns kontinuerligt. Här hittar du darrgräs, jungfrulin, kattfot och många andra växter som hör till ett ålderdomligt och välskött kulturlandskap.

En av länets värdefullaste lövskogar finns på Älgön. Här växer något så unikt som cirka 70 hektar artrik ädellövskog långt ute i skärgården.

Öns egenartade och kalkrika berggrund av norit har givit upphov till en rik flora. Över 500 olika kärlväxter har konstaterats. Om våren blommar rikligt med vitsippa, blåsippa, gullviva och svalört. I bergbranter häckar tornfalk och korp.

Ängar och hed betas av får och nöt. Det betyder att du möta tamboskap i markerna.

Bra att veta

  • Under sillperioden i slutet av 1800-talet, och säkert även tidigare, saltades och kokades sillen till gödningsmedel eller tranolja. Oljan användes som bränsle till lampor. Spår från verksamheten ser du bland annat vid Lammholmssund och på Riddartången på Älgön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Älgöns naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka blommor och gräva upp växter
  • medföra okopplad hund
  • tälta eller ställa upp husvagnar
  • göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1974
Areal: Cirka 1 050 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reguljär båttrafik utgår från Rörtången.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss