Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bokedalen

Bokedalen ligger strax norr om Jonsereds samhälle. Reservatet består av flera delområden av mycket olikartad karaktär. Området är starkt kuperat. De södra delarna ligger i Säveåns dalgång och de övre norra utgörs av en urbergsplatå på mellan 90-130 meters höjd över havet.

I Bokedalen finns en mycket variationsrik miljö med många olika naturtyper. Här finns ädellövskogar med bok och ek, äldre talldominerad naturskog, åkermark, betade hagmarker, alléer och parkmiljöer med grova äldre lövträd. Floran är rik, med vårblommor som skogsbingel, vitsippa och vätteros. På sommaren hittar du strutbräken, nästrot, ormbär och hässlebrodd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bokedalen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida eller cykla på annat än av förvaltaren anvisade vägar och stigar
  • medföra okopplad hund
  • uppträda störande för djurlivet
  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • gräva upp eller plocka växter och trädväxande svampar (tickor) eller på annat sätt skada vegetationen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1998
Areal: cirka 275 hektar
Naturvårdsförvaltare: Partille kommun
Kommun: Partille

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området nås lätt från Kåhög och Jonsered. Från E20, ta avfart 82 mot Jonsered och kör genom samhället. Ta vänster över bron in på Fabriksstråket och fortsätt på William Gibsons väg. Följ skyltningen mot Naturreservat. Parkering finns på höger sida.

Pendeltåget stannar i Jonsered som ligger precis intill Bokedalen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss