Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Toftenäs

Toftenäs från ovan. Foto: Svante Hultengren

Toftenäs ligger på nordvästra delen av Tjörn, strax norr om Skärhamn. Området omfattar förutom själva Toftenäs också delar av Utänge ö, Säby ö samt Toftö. Det gränsar till reservaten Breviks kile och Säby kile.

Områdena är starkt kuperade. Mäktiga bergsryggar i väst-östlig riktning med sprickdalar dominerar landskapsbilden. De kala bergsryggarna är formade av vittring och erosion. Strand- och grundområdena har en rik flora och ett varierat fågelliv. I dalgångarna bedrivs ett småskaligt jordbruk, som också har stora biologiska värden. Floran är slåtter- och betesgynnad. 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Toftenäs naturvårdsområde, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • omlagra sten på klapperstensfält eller bortföra sten därifrån,
    ställa upp husvagn eller tälta
  • medföra ej kopplad hund
  • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser
  • anordna bojförtöjning; förbudet gäller ej bojförtöjning vid brygga.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1994
Areal: cirka 507 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Toftenäs ligger i direkt anslutning till Skärhamn på Tjörn.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.