Toftenäs

Toftenäs från ovan. Foto: Svante Hultengren

Toftenäs ligger på nordvästra delen av Tjörn, strax norr om Skärhamn. Området omfattar förutom själva Toftenäs också delar av Utänge ö, Säby ö samt Toftö. Det gränsar till reservaten Breviks kile och Säby kile.

Områdena är starkt kuperade. Mäktiga bergsryggar i väst-östlig riktning med sprickdalar dominerar landskapsbilden. De kala bergsryggarna är formade av vittring och erosion. Strand- och grundområdena har en rik flora och ett varierat fågelliv. I dalgångarna bedrivs ett småskaligt jordbruk, som också har stora biologiska värden. Floran är slåtter- och betesgynnad. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Toftenäs naturvårdsområde, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • omlagra sten på klapperstensfält eller bortföra sten därifrån,
    ställa upp husvagn eller tälta
  • medföra ej kopplad hund
  • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser
  • anordna bojförtöjning; förbudet gäller ej bojförtöjning vid brygga.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1994
Areal: cirka 507 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Toftenäs ligger i direkt anslutning till Skärhamn på Tjörn.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss