Änggårdsbergen

Änggårdsbergen är ett omtyckt stycke stadsnära natur. Med sin närhet till centrala Göteborg är det ett vanligt område för promenader och friluftsliv.

Naturreservatet Änggårdsbergen gränsar till Göteborgs Botaniska Trädgård. I området finns flera typiska västsvenska naturtyper som ljunghed och myrmarker.

Vitsippsdalen med sina nedfallna, förmultnade stammar utgör under våren ett populärt utflyktsmål. Inom naturreservatet finns också ett arboretum med en för Sverige unik och sevärd samling av exotiska träd från olika delar av norra halvklotet.

I området finns ett nät av stigar, som gör det lätt att genomkorsa Änggårdsbergen.

Foto: Catharina Larsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Änggårdsbergens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • plocka eller gräva upp växter
 • inom Botaniska trädgårdens inhägnade område medföra okopplad hund
 • campa
 • göra upp eld
 • använda transistorradio eller andra ur störningssynpunkt jämförbara anordningar
 • obehörigt framföra motorfordon vartill även räknas moped och scooter
 • utan tillstånd av respektive förvaltare utföra snitslingar
 • rida annorstädes än på särskild för ändamålet anlagd och med skyltar markerad ridväg utan respektive förvaltares tillstånd.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1975
Areal: cirka 352 hektar
Naturvårdsförvaltare: Göteborgs Botaniska Trädgård och Mölndals kommun.
Kommun: Göteborg, Mölndal

Hitta hit

Området nås lätt via spårvagn eller buss från Göteborgs centrum. Det ligger ungefär mitt emot Slottsskogen. Du kan till exempel komma in i Änggårdsbergen via Botaniska trädgården, från Högsbo, Toltorpsdalen eller söderifrån från Eklanda och Fässberg.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.