Svartedalens vildmarksområde och Svartedalens natur- och friluftsområde

Svartedalen förknippas med mystik, storskog och vresig natur. Området är viktigt för rekreation och ett omtyckt mål för utflykter och lägerverksamhet.

Naturreservatet vi beskriver här är ett av Västsveriges största sammanhängande barrskogsområden. Det är ett sjörikt urbergslandskap där barrskogen dominerar. Själva namnet Svartedalen förknippas med en rad olika friluftsaktiviteter som sportfiske, skogsvandringar, svamp- och bärplockning, orientering med mera.

Rik växt- och djurvärld

Näringsfattiga naturtyper präglar områdets flora. Mellan de mer kalkrika sjöarna Äggdalssjön och Stora Grötevatten växer sårläka, backskafting och blåsippa. En intressant lundflora finns väster om Håltesjön, med bland andra trolldruva, desmeknopp och hässlebrodd.

Fågellivet är rikt i Svartedalen. Förutom hornuggla och kattuggla förekommer sparvuggla, pärluggla och berguv med revir inom området. Även järpen observeras då och då.

Torp med lång historia

Det finns många torp och torplämningar i området. Idag syns ofta bara resterna av dem. Av särskilt kulturhistoriskt intresse är Björkekärr, Grandalen och Anvik. Mellan Ålevatten och Håltesjön finns ett kraftigt fall som gett underlag för kvarnverksamhet. Där ligger idag en mindre kraftstation.

Rikt utbud för friluftsliv

Området är ett mycket omtyckt utflyktsmål med rika möjligheter till naturstudier, lägerverksamhet, fritidsfiske, strövande och långvandringar. Här finns vandringsleder, vindskydd, rastplatser, entrépunkter med informationstavlor med mera. Bohusleden går genom Svartedalen i nord-sydlig riktning.

Bottenstugan är en viktig punkt, varifrån flera vandringsleder utgår. Stenstugan, som minner om 1800-talets svåra förhållanden och skogsbrist, ligger cirka 10 minuters promenad från parkeringsplatsen vid Översjön. Spontana friluftsbad och badställen finns i Stora Äggdalssjön, Ålevatten och Översjön. Vid Grandalen finns fiskekortsautomat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Svartedalens natur- och friluftsområde

Svartedalens vildmarksområde och Svartedalens natur- och friluftsområde

Svartedalen består av tre olika reservatsbeslut, som tagits med flera års mellanrum. Därför varierar föreskrifterna mellan de olika delområdena (klicka på kartan för att se en större bild). Den korrekta benämningen är Svartedalens vildmarksområde (område 1 och 2) och Svartedalens natur- och friluftsområde (område 3).


Område 1

Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld annat än på av länsstyrelsen anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon med undantag för vägen fram till Härsevattnets sydända
 • arrangera idrottstävling, läger eller liknande
 • plocka blommor, gräva upp växter samt insamla mossor och lavar
 • tälta eller ställa upp husvagn.

Område 2

Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld annat än på av länsstyrelsen anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon
 • arrangera idrottstävling, läger eller liknande
 • plocka blommor, gräva upp växter samt insamla mossor och lavar
 • tälta eller ställa upp husvagn.

Område 3

Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motorcykel eller moped på andra än för biltrafik tillåtna vägar. Naturvårdsförvaltaren kan medge undantag för handikappfordon
 • färdas med båt, kanot eller motsvarande i andra än av förvaltaren anvisade sjöar
 • ställa upp husvagn/husbil på annat än av förvaltaren anvisad plats där uppställning får ske under högst ett dygn
 • göra upp eld annat än på platser anvisade av naturvårdsförvaltaren
 • rida eller cykla på iordningställda och markerade gångstigar och gångvägar
 • framföra motordrivna båtar
 • medföra okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

OMRÅDE 1
SVARTEDALENS VILDMARKSOMRÅDE
Bildat: 1982
Areal: cirka 360 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Stenungsund, Kungälv

OMRÅDE 2
SVARTEDALENS VILDMARKSOMRÅDE
Bildat: 1988
Areal: cirka 317 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lilla Edet

OMRÅDE 3
SVARTEDALENS NATUR- OCH FRILUFTSOMRÅDE
Bildat: 1999
Areal: cirka 2 729 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Stenungsund, Kungälv, Lilla Edet

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Svartedalen kan nås från många håll; till exempel från Jörlanda och Spekeröd på Stenungsundssidan, österifrån på flera småvägar och norrifrån från till exempel Södra Hålt.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss