Valstad

Sankt Pers nycklar. Foto: Anders Stagen

1946 skyddade Länsstyrelsen ett område i Tidaholms kommun för att bevara den säregna vegetationen, främst Sankt Pers nycklar, som naturminne.

2011 beslutade Länsstyrelsen att området skulle benämnas och hanteras som naturreservat. 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Valstads naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada växtligheten, exempelvis genom att plocka blommor eller gräva upp växter
  • skada eller föra bort djur (insekter)
  • uppföra byggnad eller anordna upplag av något slag
  • tälta, campa eller göra upp eld
  • dra fram luftledning
  • konstgödsla eller bespruta området med kemiska bekämpningsmedel.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: naturminne 1969, naturreservat 2011
Areal: 0,4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tidaholm