Bölskullen

Bölskullen. Foto: Peter Ericsson

Foto: Peter Ericsson

Bölskullen, med sitt landskap format av inlandsisen höjer sig 26 meter över omgivande flacka områden. Den anses vara en så kallad randplatå, som har avsatts i den forna Baltiska Issjön.

I de lägre delarna av naturvårdsområdet finns andra deltaplan som byggdes upp när Baltiska Issjön tappades av. I de södra delarna av naturvårdsområdet finns plana deltaytor som bryts av med dödissänkor. Längre norrut finns mer oregelbundna former.

Tallskog och tallblandskog är vanligast i området. Intressanta inslag i vegetationen är gotlandsag, mosippa och rödblära.

Strax nordväst om tjärnen Tärnet finns den så kallade skorptallen, vars bark är extremt kraftigt utvecklad och söndersprucken.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bölskullens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • framföra motordrivet fordon annat än på därför avsedd väg
  • skada vegetationen till exempel genom blomplockning eller uppgrävning av växter
  • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår inom de områden som angivits med blå begränsningslinje på till beslutet hörande karta

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1982
Areal: cirka 102 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Karlsborg

Hitta hit

Bölskullen ligger cirka 9 kilometer norr om Karlsborg och cirka 3,5 kilometer sydväst om Granvik. Det kan nås från vägen mellan Kisteberga och Höghult.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.