Skyddad natur

Länsstyrelsen ansvarar vanligtvis för att sköta skyddad natur som till exempel naturreservat och nationalparker. Här kan du läsa om olika typer av skyddad natur.

Det finns flera sätt att skydda värdefull natur. Under varje skyddstyp får du mer information om var de finns, vad de innebär och hur de förvaltas. Det är vanligtvis Länsstyrelsen som ansvarar för att sköta skyddad natur.

Kartor över skyddad natur

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur finns kartor över områden med skyddad natur.

Kartverktyget Skyddad Natur på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Nationalparker

Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv.

Presentation av alla nationalparker på Sveriges nationalparkers webbplatslänk till annan webbplats

Nationalparker på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Naturreservat

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelserna utför stora delar av arbetet, men viktiga aktörer är också Skogsstyrelsen, kommuner, markägare och jordbrukare.

För de områden som omfattas av Natura 2000 har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner som bland annat beskriver områdets värden, vad som kan utgöra ett hot samt vilka bevarandemål som finns för de olika arterna och livsmiljöerna. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras. Du kan också se förslag till förändringar och nya Natura 2000-områden och aktuella remisser.

I Västra Götaland finns 414 st Natura 2000-områden. Den sammanlagda arealen är cirka 363 000 hektar och fördelat på:

 • 19 procent land 
 • 23 procent sötvatten 
 • 58 procent saltvatten.

Bevarandeplaner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
rapenskar-se0530132.pdf 6.8 MB 2018-12-20 14.47
risvedens-agkarr-se0530149.pdf 9.2 MB 2018-06-13 17.21
risveden-se0530073.pdf 663.6 kB 2018-06-13 17.21
slereboan-se0530134.pdf 2.7 MB 2019-01-08 17.11
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
bryngelsgarde-se0530105.pdf 2.8 MB 2018-06-13 17.21
karrbogarde-se0530091.pdf 6.3 MB 2018-06-13 17.08
nolhagaviken-se0530100.pdf 2.5 MB 2018-06-13 17.08
ostad-se0530112.pdf 706 kB 2018-06-13 17.21
vikaryd-se0530079.pdf 2.4 MB 2019-01-08 17.12
Vran-SE0530159.pdf 2.5 MB 2018-06-13 17.21
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
hogsbyn-se0530151.pdf 2.8 MB 2019-01-08 17.13
liden-se0530181.pdf 2.6 MB 2019-01-08 17.13
Ojemossen-SE0530133.pdf 5.1 MB 2019-01-08 17.13
ravarp-se0530129.pdf 2.1 MB 2018-06-13 17.25
skarbo-se0530137.pdf 688.4 kB 2018-06-13 17.25
skarsdalen-se0530083.pdf 692.1 kB 2018-06-13 17.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
bokullen-se0530130.pdf 2 MB 2019-01-08 17.14
borgelemossarna-se0530201.pdf 629.8 kB 2018-06-13 17.26
furustad-se0530089.pdf 1.8 MB 2019-01-08 17.14
langelidstjarnet-se0530141.pdf 2.1 MB 2019-01-08 17.14
noranealven-se0530138.pdf 668 kB 2018-06-13 17.26
skvalarn-se0530103.pdf 2.1 MB 2018-06-13 17.26
stora-le-se0530128.pdf 2.2 MB 2018-06-13 17.26
tingvallamossen-se0530041.pdf 5.1 MB 2018-06-13 17.09
tresticklan-boksjon-se0530045.pdf 4.2 MB 2018-06-13 17.09
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gantaras-SE0530179.pdf 2.8 MB 2018-06-13 17.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Abborras-SE0530205.pdf 2.8 MB 2018-06-13 17.25
backa-se0530092.pdf 2.6 MB 2018-06-13 17.25
molarp-och-kroklingshage-se0530078.pdf 4.6 MB 2019-06-20 10.54
rolle-se0530086.pdf 3.2 MB 2018-06-13 17.25
tattarestrommarna-se0530110.pdf 672.9 kB 2018-06-13 17.25
tranhult-se0530099.pdf 2.7 MB 2019-01-08 17.13
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
alleberg-se0540169.pdf 2.5 MB 2018-06-13 17.29
alvared-se0540278.pdf 673.7 kB 2018-06-13 17.29
asaka-bondegarden-se0540282.pdf 1.7 MB 2018-06-13 17.29
asakullen-se0540290.pdf 2.3 MB 2018-06-13 17.29
astorp-se0540274.pdf 2.4 MB 2018-06-13 17.29
backekarr-se0540314.pdf 634.6 kB 2018-06-13 17.29
blangsmossen-se0540163.pdf 5.1 MB 2019-01-08 17.15
bolum-hov-se0540193.pdf 3.3 MB 2018-06-13 17.29
bolum-sackesten-se0540192.pdf 3.1 MB 2018-06-13 17.29
borgunda-nolheden-se0540194.pdf 1.6 MB 2018-06-13 17.29
brunnhem-mossagarden-se0540285.pdf 2.8 MB 2018-06-13 17.29
Brunnhem-smedsgarden-SE0540195.pdf 1.8 MB 2018-06-13 17.29
dalamyrar-se0540112.pdf 2.4 MB 2019-01-08 17.15
dala-vallstorp-se0540191.pdf 2.1 MB 2018-06-13 17.29
djupadalen-dala-se0540113.pdf 641.7 kB 2018-06-13 17.29
djupadalen-karleby-se0540121.pdf 327.1 kB 2018-06-13 17.29
dotorp-se0540273.pdf 2.8 MB 2018-06-13 17.29
drottensang-se0540267.pdf 2 MB 2018-06-13 17.29
falkoping-bestorpskarret-se0540180.pdf 242.6 kB 2018-06-13 17.29
falkoping-krokstorp-se0540179.pdf 4.2 MB 2018-06-13 17.29
fardala-se0540155.pdf 3.2 MB 2019-06-20 10.54
forentorp-se0540264.pdf 3 MB 2018-06-13 17.29
friggeraker-stora-backabo-se0540181.pdf 2.4 MB 2018-06-13 17.29
gokhem-kallarsabacken-se0540185.pdf 3.8 MB 2018-06-13 17.29
goteve-bossgarden-se0540279.pdf 4.1 MB 2018-06-13 17.29
grone-mad-se0540026.pdf 688.3 kB 2018-06-13 17.29
gudhem-jattene-se0540187.pdf 672.8 kB 2018-06-13 17.29
healet-se0540172.pdf 676.9 kB 2018-06-13 17.29
hedegarden-se0540189.pdf 2.5 MB 2018-06-13 17.29
hogstena-bosgarden-se0540188.pdf 2.1 MB 2019-01-08 17.15
hogstena-skarpegarden-se0540277.pdf 2.2 MB 2018-06-13 17.29
holmahagen-se0540315.pdf 2.5 MB 2018-06-13 17.29
hornborgasjon-se0540084.pdf 2.6 MB 2018-06-13 17.09
ingvaldstorpskarret-se0540211.pdf 9.8 MB 2018-06-13 17.29
jattenekarret-se0540154.pdf 663.3 kB 2018-06-13 17.29
kleven-se0540111.pdf 6 MB 2019-01-08 17.15
kringlarp-se0540265.pdf 2.3 MB 2018-06-13 17.29
kurebo-se0540286.pdf 2.4 MB 2018-06-13 17.29
kvattak-se0540284.pdf 1.7 MB 2018-06-13 17.29
leaby-se0540217.pdf 2.1 MB 2018-06-13 17.29
lilla-ambjorntorp-se0540268.pdf 4.5 MB 2018-06-13 17.29
mossebergs-ostsluttning-se0540153.pdf 4.9 MB 2018-06-13 17.29
mularp-kullagardet-se0540183.pdf 2.3 MB 2018-06-13 17.29
mularpsbacken-se0540104.pdf 2.6 MB 2019-01-08 17.15
narven-se0540287.pdf 2.3 MB 2018-06-13 17.29
nas-hojentorp-se0540283.pdf 1.9 MB 2018-06-13 17.29
nolgarden-nas-se0540114.pdf 2.2 MB 2018-06-13 17.29
Nordfalan-Hopamarka SE0540316.pdf 2.3 MB 2018-06-13 17.29
nordfalan-hopamarka-seE0540316.pdf 342.8 kB 2018-06-13 17.29
Nya-Dala-Stenasen-SE0540152.pdf 3.9 MB 2018-06-13 17.29
nya-dala-stenasten-se0540152.pdf 395.9 kB 2018-06-13 17.29
oja-hed-se0540109.pdf 662.1 kB 2018-06-13 17.29
ramstorp-se0540276.pdf 1.9 MB 2018-06-13 17.29
Rosjo-mosse-Marbysjon-SE0540301.pdf 3.5 MB 2018-06-13 17.29
rosjo-mosse-och-marbysjon-se0540301.pdf 654.1 kB 2018-06-13 17.29
ryninga-se0530176.pdf 1.7 MB 2018-06-13 17.29
segerstad-kolbogarden-se0540190.pdf 2.9 MB 2018-06-13 17.29
segerstad-storegarden-se0540275.pdf 2.5 MB 2018-06-13 17.29
simonstorp-se0540317.pdf 2.7 MB 2018-06-13 17.29
sjoangen-se0540013.pdf 678.5 kB 2018-06-13 17.29
skatteberg-se0540271.pdf 2.7 MB 2018-06-13 17.29
skogastorps-gard-se0540156.pdf 2.9 MB 2018-06-13 17.29
skogastorpskarret-se0540123.pdf 336.7 kB 2018-06-13 17.29
skraddaregarden-se0540186.pdf 2.7 MB 2018-06-13 17.29
slattaberget-se0540289.pdf 2.2 MB 2018-06-13 17.29
slota-backgarden-se0540270.pdf 2.6 MB 2018-06-13 17.29
slota-jutagarden-se0540177.pdf 3.8 MB 2018-06-13 17.29
slota-tradgarden-se0540178.pdf 2.5 MB 2018-06-13 17.29
smula-as-se0540117.pdf 677.9 kB 2018-06-13 17.29
solberga-se0540266.pdf 6.5 MB 2018-06-13 17.29
sotekullen-se0540280.pdf 1.8 MB 2018-06-13 17.29
stenhusgarden-bondegarden-prastebolet-se0540312.pdf 681.6 kB 2018-06-13 17.29
stenhusgarden-bondeg-prasteb-se0540312.pdf 2.3 MB 2018-06-13 17.29
stora-backabo-lilla Akatop-se0540313.pdf 2.7 MB 2018-06-13 17.29
stromsholm-se0540218.pdf 2.4 MB 2018-06-13 17.09
svennagarden-se0540269.pdf 2.1 MB 2018-06-13 17.29
sydbillingens-plata-se0540047.pdf 701.2 kB 2018-06-13 17.29
tiarp-bergsangarna-se0540184pdf.pdf 2.4 MB 2018-06-13 17.29
tornbjorntorp backabo-se0540182.pdf 1.9 MB 2018-06-13 17.09
tovaberget-se0540165.pdf 665.9 kB 2018-06-13 17.29
tovarp-se0540281.pdf 1.5 MB 2018-06-13 17.29
trosseberget-se0540272.pdf 1.3 MB 2018-06-13 17.29
varholmen-se0540118.pdf 1.2 MB 2019-01-08 17.15
vrahalan-se0540176.pdf 3.3 MB 2018-06-13 17.29
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
galsjon-se0530095.pdf 646.8 kB 2018-06-14 11.08
kroppefjall-se0530081.pdf 695.7 kB 2018-06-14 11.08
Ojemossen-SE0530133.pdf 5.1 MB 2018-12-20 14.55
runnsater-se0530184.pdf 2.3 MB 2018-12-20 14.55
skitne-vaner-se0530183.pdf 2.2 MB 2018-12-20 14.55
trone-mosse-se0530209.pdf 1.5 MB 2018-06-14 11.08
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
dattern-se0530126.pdf 3.4 MB 2018-06-14 12.49
halle-och-hunnebergs-branter-se0530029.pdf 2.7 MB 2018-06-14 12.49
ojemossarna-se0530030.pdf 644.9 kB 2018-06-14 12.49
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
arasviken-vallholmen-se0540120.pdf 698.8 kB 2018-06-14 12.50
bete-vid-storhultabacken-se0540318.pdf 2.7 MB 2018-06-14 12.50
folkeberg-se0540208.pdf 669.2 kB 2018-06-14 12.50
gullspangsalven-se0540213.pdf 352.6 kB 2018-06-14 12.50
karsmossen-store-o-se0540166.pdf 574 kB 2018-06-14 12.50
Ribbingfors ekhage-SE0540261.pdf 1.6 MB 2018-06-14 12.50
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
faglevik-se0520054.pdf 6.3 MB 2018-12-20 14.57
gota-alv-nordre-alvs-dalgang-se0520035.pdf 624.1 kB 2018-06-14 12.50
larjean-se0520167.pdf 4 MB 2018-12-20 14.57
nordre-alvs-estuarium-se0520043.pdf 7.1 MB 2018-12-20 14.57
nordre-alv-tomtebacken-se0520056.pdf 617.7 kB 2018-06-14 12.50
oxnas-se0520050.pdf 5 MB 2018-06-14 13.47
sandsjobacka-se0520033.pdf 692.3 kB 2018-06-14 12.50
savean-nedre-delen-se0520183.pdf 10.5 MB 2018-06-14 12.50
sillvik-se0520047.pdf 2.7 MB 2018-12-20 14.57
torsviken-se0520055.pdf 977.4 kB 2018-06-14 12.50
vattlefjall-se0520107.pdf 1.3 MB 2018-06-14 12.50
vrangoskargarden-se0520001.pdf 3.1 MB 2018-06-14 12.50
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
baggesten-se0540328.pdf 2.1 MB 2018-06-14 12.52
fageloarna-se0540107.pdf 2.8 MB 2018-06-14 12.52
gullakrokssjoarna-se0540170.pdf 364.6 kB 2018-06-14 12.52
halledal-se0540321.pdf 2.2 MB 2018-06-14 12.52
kinnekulle-se0540063.pdf 3 MB 2018-06-14 12.52
klyftamon-SE0540171.pdf 4.8 MB 2018-12-20 15.02
mariedal-se0540255.pdf 994.1 kB 2018-06-14 12.52
olof-svensgarden-se0540256.pdf 2.4 MB 2018-06-14 12.52
per-olofsgarden-se0540320.pdf 2.7 MB 2018-06-14 12.52
skebykarret-se0540216.pdf 2.4 MB 2018-06-14 12.52
suntralje-recklan-se0540319.pdf 2.1 MB 2018-06-14 12.52
varaskogen-se0540329.pdf 3.5 MB 2018-06-14 12.52
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
molla-bokskog-se0530093.pdf 331.6 kB 2018-06-14 12.52
mollungen-se0530080.pdf 4.2 MB 2018-06-13 17.09
orraholmen-se0530208.pdf 1.9 MB 2018-06-14 12.52
ramlamossen-se0530213.pdf 1.2 MB 2018-06-14 12.52
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
vastra-vattern-se0540225.pdf 2.9 MB 2018-06-13 17.09
svebrata-hedvigsnas-se0540322.pdf 4.3 MB 2018-06-14 12.53
fagelas-prastgard-nord-se0540251.pdf 12.9 MB 2018-06-14 12.53
hjoan-se0540214.pdf 686.2 kB 2018-06-14 12.53
kallebacken-se0540204.pdf 1.7 MB 2018-06-14 12.53
Lilla Almnas-SE0540250.pdf 1.3 MB 2018-06-14 12.53
mofalla-torp-se0540205.pdf 2 MB 2018-06-14 12.53
Stora Almo-SE0540252.pdf 2.2 MB 2018-06-14 12.53
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
risbohult-se0520168.pdf 2.9 MB 2018-06-13 17.09
labbera-se0520169.pdf 2.2 MB 2018-06-13 17.09
Maderna-Haketjarn-SE0520157.pdf 1.2 MB 2018-06-14 12.53
klippan-se0520145.pdf 2.4 MB 2018-06-14 12.53
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
bolet-se0540096.pdf 679.3 kB 2018-06-14 12.54
hovet-se0540326.pdf 1.7 MB 2019-06-20 10.55
hulta-hagar-se0540323.pdf 2.4 MB 2018-06-13 17.10
karlsborgs fastning-se0540210.pdf 1.9 MB 2018-12-20 15.32
lysegarden-se0520049.pdf 2.5 MB 2018-06-13 17.10
myrhulta-mosse-se0540331.pdf 1.7 MB 2018-06-14 12.54
roa-alsumpskog-se0540160.pdf 2 MB 2018-06-13 17.10
tiveden-se0540075.pdf 5.2 MB 2018-06-14 12.54
uvviken-se0540070.pdf 3.7 MB 2018-12-20 15.32
valekleven-ombo oar-se0540082.pdf 3.1 MB 2018-06-14 12.54
vastra-vattern-se0540225.pdf 2.9 MB 2018-06-13 17.10
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
algon-bratton-se0520012.pdf 5.5 MB 2018-12-20 15.33
gota-alv-nordre-alvs-dalgang-se0520035.pdf 624.1 kB 2018-06-14 12.55
guddehjalm-se0520052.pdf 2.7 MB 2018-06-13 17.10
gullbringa-se0520051.pdf 2.7 MB 2018-12-20 15.33
halta-se0520010.pdf 2.7 MB 2018-12-20 15.33
lysegarden-ostra-se0520180.pdf 682.5 kB 2018-06-14 12.55
lysegarden-se0520049.pdf 678.8 kB 2018-06-14 12.55
nordre-alvs-estuarium-se0520043.pdf 7.1 MB 2018-12-20 15.33
nordre-alv-tomtebacken-se0520056.pdf 617.7 kB 2018-06-14 12.55
odsmals-kile-se0520013.pdf 4.2 MB 2019-06-20 10.55
oijared-se0530127.pdf 5.2 MB 2018-06-14 12.55
rammdalen-se0530101.pdf 2.6 MB 2018-12-20 15.43
risveden-se0530073.pdf 663.6 kB 2018-06-14 12.55
salofjorden-se0520036.pdf 3.7 MB 2018-12-20 15.33
savean-se0530085.pdf 5.1 MB 2018-06-14 12.55
svartedalen-se0520142.pdf 9.4 MB 2018-06-14 12.55
svartedalens-naturskogar-se0520166.pdf 4.1 MB 2018-06-14 12.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
aspens station-se0530090.pdf 2.3 MB 2018-06-13 17.11
gotebo-se0530131.pdf 2.6 MB 2018-12-20 15.43
naas ekhagar-se0530070.pdf 4.4 MB 2018-06-13 17.11
rammdalen-se0530101.pdf 2.6 MB 2018-12-20 15.43
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
dattern-se0530126.pdf 3.4 MB 2018-06-14 12.56
drakaberget-se0540292.pdf 684.2 kB 2018-06-14 12.56
kallands-skargardar-se0540085.pdf 763.1 kB 2018-06-14 12.56
kallstorp-se0540291.pdf 681.6 kB 2018-06-14 12.56
kedums-torpa-se0540258.pdf 2.6 MB 2018-06-14 12.56
skansen-lacko-se0540110.pdf 336.6 kB 2018-06-14 12.56
stensholmen-se0540257.pdf 1.9 MB 2018-06-14 12.56
tjursholmarna-se0540333.pdf 1.3 MB 2018-06-14 12.56
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
brattorpsan-se0530118.pdf 681.1 kB 2018-06-14 12.59
bredfjallet-se0520146.pdf 857.1 kB 2018-06-14 12.59
sollumsan-se0530115.pdf 723.6 kB 2018-06-14 12.59
svartedalen-se0520142.pdf 9.4 MB 2018-06-14 12.59
svartedalens-naturskogar-se0520166.pdf 4.1 MB 2018-06-14 12.59
valdalsbergen-se0530145.pdf 2.7 MB 2018-06-14 12.59
valdalssjon-hagens-smavatten-se0530150.pdf 4.3 MB 2018-06-14 12.59
valdalssjon-och-hagens-smavatten-se0530150.pdf 668.7 kB 2018-06-14 12.59
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
abyfjorden-se0520175.pdf 1.4 MB 2018-12-21 09.20
groderhamnsangen-se0520181.pdf 613.8 kB 2018-06-14 12.59
gullmarsfjorden-se0520171.pdf 3.2 MB 2018-12-21 09.20
malmofjord-se0520057.pdf 2.4 MB 2019-06-20 10.56
naverkarr-se0520025.pdf 752.1 kB 2018-06-14 12.59
strommarna-se0520039.pdf 3.6 MB 2018-12-21 09.20
vagerods-dalar-se0520044.pdf 397.4 kB 2018-06-14 12.59
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
osten-se0540062.pdf 3.9 MB 2018-06-13 17.11
Minnesfjallet-SE0540206.pdf 2.6 MB 2018-06-14 13.01
onso-se0540332.pdf 1.7 MB 2018-06-14 13.01
suro-bokskog-se0540103.pdf 2.1 MB 2018-12-21 09.20
Svaneberg-Lilla Myran-SE0540259.pdf 3 MB 2018-06-14 13.01
brommo-skargard-se0540077.pdf 670 kB 2018-06-14 13.01
djuroarna-se0540076.pdf 671.8 kB 2018-06-14 13.01
Dyrenas-Sjotorp-SE0540294.pdf 2.5 MB 2018-06-14 13.01
fredsbergs-mosse-se0540207.pdf 5.8 MB 2018-06-14 13.01
gamla-ekudden-se0540101.pdf 642.5 kB 2018-06-14 13.01
Greby-Backar-SE0540293.pdf 2.6 MB 2018-06-14 13.01
Hassle Groneback-SE0540295.pdf 2.6 MB 2018-06-14 13.01
kalvo-skargard-se0540078.pdf 649.3 kB 2018-06-14 13.01
klosterangen-se0540116.pdf 309.2 kB 2018-06-14 13.01
lindbergs-domanreservat-se0540260.pdf 683.4 kB 2018-06-14 13.01
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
arenas-tostekulla-se0530144.pdf 697.4 kB 2018-06-14 13.01
lunden-se0530155.pdf 2.2 MB 2018-06-14 13.01
nockakulla-se0530182.pdf 2.6 MB 2018-06-14 13.01
ramhultafallet-se0530123.pdf 2.2 MB 2018-12-21 09.33
sju-strommar-se0530119.pdf 675.4 kB 2018-06-14 13.01
stoms-as-se0530139.pdf 2.4 MB 2018-06-13 17.11
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
hallan-SE0530202.pdf 2.3 MB 2018-06-14 13.02
kabbo-se0530157.pdf 2.5 MB 2018-12-21 09.34
kroppefjall-se0530081.pdf 695.7 kB 2018-06-14 13.02
lunnebo-se0530116.pdf 5.1 MB 2018-06-14 13.02
mjolkudden-SE0530198.pdf 2 MB 2018-06-14 13.02
norra-basane-se0530096.pdf 2.5 MB 2018-06-14 13.02
ostebo-SE0530147.pdf 1.7 MB 2018-06-14 13.02
ranneberget-se0530039.pdf 666.1 kB 2018-06-14 13.02
ravarp-SE0530129.pdf 2.1 MB 2018-06-14 13.02
ryrs-naturreservat-se0530082.pdf 5.3 MB 2018-06-14 13.02
stommebacken-se0530117.pdf 2.5 MB 2019-06-20 10.56
svarvaretorpet-se0530106.pdf 2.8 MB 2018-06-14 13.02
yttre-bodane-kraklingarna-se0530051.pdf 1011.5 kB 2018-06-14 13.02
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
bredmossen-dalen-se0520121.pdf 317.8 kB 2018-06-14 13.02
bredmossen-hensbacka-se0520119.pdf 2.4 MB 2018-06-14 13.02
frustugutjarnet-se0520164.pdf 5.6 MB 2018-12-21 09.36
gullmarsfjorden-se0520171.pdf 3.2 MB 2018-12-21 09.36
kynnefjall-se0520141.pdf 765.7 kB 2018-06-14 13.02
orekilsalven-se0520163.pdf 14.5 MB 2018-06-13 17.11
vagsater-bokskog-se0520118.pdf 1.2 MB 2018-06-14 13.02
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
sandsjobacka-se0520033.pdf 692.3 kB 2018-06-14 13.02
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
halsefjorden-se0520174.pdf 4.2 MB 2018-12-21 09.37
harmano-se0520020.pdf 3.9 MB 2018-12-21 09.37
kollungerod-vatten-se0520112.pdf 697.6 kB 2018-06-14 13.03
maseskar-se0520058.pdf 1.5 MB 2019-06-20 10.56
stigfjorden-se0520034.pdf 2.8 MB 2019-06-20 10.56
strommarna-se0520039.pdf 3.6 MB 2018-12-21 09.37
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
bokedalen-se0520160.pdf 5.4 MB 2018-12-21 09.38
Maderna-Haketjarn-SE0520157.pdf 1.2 MB 2018-06-14 13.03
savean-nedre-delen-se0520183.pdf 10.5 MB 2018-06-14 13.03
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
axevalla-hed-se0540197.pdf 5.2 MB 2018-06-14 13.04
blangsmossen-se0540163.pdf 5.1 MB 2018-12-21 09.39
bockaskede-se0540098.pdf 2.7 MB 2018-06-13 17.11
botorp-se0540298.pdf 3.1 MB 2018-06-14 13.04
brunsbo-ang-se0540164.pdf 644.9 kB 2018-06-14 13.04
eahagen-se0540088.pdf 750.3 kB 2018-06-14 13.04
hojentorp-drottningkullen-se0540209.pdf 695.9 kB 2018-06-14 13.04
hokaberg-se0540297.pdf 3 MB 2018-06-14 13.04
hornborgasjon-se0540084.pdf 2.6 MB 2018-06-13 17.11
munstorp-se0540254.pdf 2.4 MB 2018-06-14 13.04
okull-se0540196.pdf 2.6 MB 2018-06-14 13.04
Rosjo-mosse-Marbysjon-SE0540301.pdf 3.5 MB 2018-06-14 13.04
stenum-ruderna-se0540296.pdf 3.1 MB 2018-06-14 13.04
stora-hojen-se0540198.pdf 3.1 MB 2018-06-13 17.11
sydbillingens-plata-se0540047.pdf 701.2 kB 2018-06-14 13.04
torp-se0540327.pdf 671.3 kB 2018-06-14 13.04
vingangen-se0540253.pdf 2.2 MB 2018-06-14 13.04
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
backagarden-se0540108.pdf 2.7 MB 2019-06-20 10.57
berg-kila-se0540302.pdf 2.7 MB 2018-06-14 13.05
bissgarden-se0540262.pdf 3.8 MB 2018-06-14 13.05
blangsmossen-se0540163.pdf 5.1 MB 2019-01-11 09.38
engelska-parken-SE0540219.pdf 2.7 MB 2018-06-14 13.05
esbjorntorp-se0540299.pdf 2.1 MB 2018-06-14 13.05
garparor-se0540095.pdf 2.9 MB 2019-01-11 09.38
gullakrokssjoarna-se0540170.pdf 2.6 MB 2018-06-13 17.12
hene-se0540150.pdf 4.1 MB 2018-06-14 13.05
Herrhagen-SE0540300.pdf 2.7 MB 2018-06-14 13.05
hogsbola-se0540097.pdf 2.4 MB 2018-06-13 17.12
kalledalsbacken-se0540221.pdf 2.8 MB 2018-06-14 13.05
kallsagsmossen-se0540162.pdf 2.8 MB 2018-06-14 13.05
karlsfors-se0540094.pdf 2.4 MB 2018-06-13 17.12
klasborg-och-vambs-angar-se0540093.pdf 4.3 MB 2018-06-13 17.12
klyftamon-se0540171.pdf 621.7 kB 2018-06-14 13.05
klyftamon-SE0540171.pdf 4.8 MB 2019-01-11 09.38
kullabolet-se0540124.pdf 3.8 MB 2018-06-14 13.05
liden-se0540115.pdf 2 MB 2018-06-14 13.05
loringahagen-se0540199.pdf 2.3 MB 2019-01-11 09.38
loringaskogen-se0540200.pdf 2.1 MB 2019-01-11 09.38
lycke-se0540090.pdf 5 MB 2018-06-14 13.05
melldala-se0540106.pdf 2.3 MB 2018-06-13 17.12
nolberget-se0540100.pdf 4.5 MB 2018-06-13 17.12
nolmarken-se0540201.pdf 632.6 kB 2018-06-14 13.05
osten-se0540062.pdf 3.9 MB 2018-06-13 17.12
ranna-se0540151.pdf 3 MB 2019-01-11 09.38
ryds-angar-se0540202.pdf 3.7 MB 2019-01-11 09.38
skaningstorpskarret-se0540122.pdf 2.7 MB 2018-06-14 13.05
sparresater-se0540081.pdf 2.1 MB 2018-06-14 13.05
stangesater-se0540203.pdf 2 MB 2018-06-14 13.05
stora-hojen-se0540198.pdf 3.1 MB 2018-06-13 17.12
svebrata-hedvigsnas-se0540322.pdf 4.3 MB 2018-06-14 13.05
sydbillingens-plata-se0540047.pdf 701.2 kB 2018-06-14 13.05
tovatorpsbacken-se0540220.pdf 5.7 MB 2018-06-14 13.05
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
abyfjorden-se0520175.pdf 1.4 MB 2018-12-21 13.16
bratten-se0520189.pdf 2 MB 2019-03-27 10.05
malmofjord-se0520057.pdf 2.4 MB 2019-06-20 10.58
ramsvikslandet-se0520042.pdf 3.5 MB 2018-12-21 13.16
soteskar-se0520188.pdf 1.3 MB 2019-06-20 10.58
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
halsefjorden-se0520174.pdf 4.2 MB 2018-12-21 13.17
ranebolund-se0520149.pdf 2.8 MB 2018-12-21 13.17
stenungsundskusten-se0520048.pdf 4.2 MB 2018-12-21 13.17
svartedalen-se0520142.pdf 9.4 MB 2018-06-14 13.05
svartedalens-naturskogar-se0520166.pdf 4.1 MB 2018-06-14 13.05
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
galto-lera-algo-lera-se0520144.pdf 695 kB 2018-06-14 13.05
idefjorden-se0520172.pdf 3.3 MB 2018-12-21 13.24
kosterfjorden-vaderofjorden-se0520170.pdf 1.1 MB 2019-06-20 11.01
koster-se0520133.pdf 7.3 MB 2018-12-21 13.24
stromsvattnet-se0520148.pdf 347 kB 2018-06-14 13.05
tanumskusten-se0520150.pdf 5.4 MB 2018-12-21 13.24
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
fegen-se0530001-bilagor-6mb.pdf 6 MB 2018-06-14 13.06
Hago-SE0530125.pdf 2.3 MB 2018-06-14 13.06
Skeppshult-SE0530102.pdf 3 MB 2018-06-14 13.06
tittebo-se0530177.pdf 2 MB 2018-06-14 13.06
Amma-Hastamossarna-SE0530206.pdf 1.6 MB 2018-06-14 13.06
asebo-se0530124.pdf 969.2 kB 2018-06-14 13.06
fegen-se0530001.pdf 391.4 kB 2018-06-14 13.06
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
bratten-se0520189.pdf 2 MB 2019-03-27 10.06
bredmossarna-fisklossjon-se0520129.pdf 2.8 MB 2018-12-21 13.26
enningdalsalven-se0520182.pdf 342.8 kB 2018-06-14 13.06
galto-lera-algo-lera-se0520144.pdf 695 kB 2018-06-14 13.06
jorefjorden-se0520177.pdf 2.4 MB 2018-12-21 13.26
Kleva-SE0520165.pdf 3.3 MB 2018-06-14 13.06
kosterfjorden-vaderofjorden-se0520170.pdf 1.1 MB 2019-06-20 11.02
kragenas-se0520155.pdf 687.4 kB 2018-06-14 13.06
kynne-alv-se0520179.pdf 673.1 kB 2018-06-14 13.06
langevallsalven-se0520156.pdf 329.3 kB 2018-06-14 13.06
muson-se0520186.pdf 687.3 kB 2018-06-14 13.06
noranealven-se0530138.pdf 668 kB 2018-06-14 13.06
sannasfjorden-se0520147.pdf 2.4 MB 2019-06-20 11.02
Svenneby-SE0520184.pdf 3.4 MB 2018-06-14 13.06
tanumskusten-se0520150.pdf 5.4 MB 2018-12-21 13.26
tingvall-se0520185.pdf 5.1 MB 2018-12-21 13.26
tjurpannan-se0520187.pdf 2.6 MB 2018-06-13 17.16
trosso_kalvo_lindo_se0520126.pdf 2.7 MB 2019-06-20 11.02
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ruderskogen-se0540083.PDF 2.5 MB 2018-06-13 17.16
oabacken-se0540215.pdf 646.7 kB 2018-06-14 13.06
svebrata-hedvigsnas-se0540322.pdf 4.3 MB 2018-06-14 13.06
artekarr-se0540303.pdf 2.3 MB 2018-06-14 13.06
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
bare-mosse-se0540008.pdf 2.7 MB 2018-06-13 17.16
djupasjon-se0540304.pdf 4.3 MB 2018-06-14 13.07
eldslyckan-kobonas-se0540309.pdf 3.9 MB 2018-06-14 13.07
ettak-strommmarna-se0540168.pdf 650.2 kB 2018-06-14 13.07
gorsan-se0540015.pdf 3 MB 2018-06-14 13.07
grimmestorp-se0540161.pdf 2.5 MB 2018-06-13 17.16
gullerstorp-se0540306.pdf 2.3 MB 2018-06-14 13.07
gunniltorp-se0540167.pdf 666.7 kB 2018-06-14 13.07
Havsjoberg-SE0540308.pdf 3.4 MB 2018-06-14 13.07
Huvudshemmet-SE0540307.pdf 2.9 MB 2018-06-14 13.07
lammevadskarret-se0540029.pdf 333.5 kB 2018-06-14 13.07
vattak-kungsgarden-se0540305.pdf 1.8 MB 2018-06-14 13.07
vitgolen-tjaremossen-se0540212.pdf 4.6 MB 2018-12-21 13.27
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
breviks-kile-toftenas-se0520037.pdf 2.5 MB 2019-06-20 11.02
halsefjorden-se0520174.pdf 4.2 MB 2018-12-21 13.27
haron-se0520038.pdf 3.5 MB 2019-06-20 11.02
pater-noster-se0520176.pdf 4.4 MB 2018-12-21 13.27
stigfjorden-se0520034.pdf 2.8 MB 2019-06-20 11.02
sundsby-se0520053.pdf 629.8 kB 2018-06-14 13.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hofsnas-SE0530072.pdf 4.5 MB 2018-06-14 13.09
Kattesjo-mossar-SE0530207.pdf 1.7 MB 2018-06-14 13.09
knogrum-se0530178.pdf 2 MB 2018-06-14 13.09
komosse-(vastra)-se0530008.pdf 3.6 MB 2018-12-21 13.28
komosse-se0530008.pdf 711.1 kB 2018-06-14 13.09
snarasatorp-se0530191.pdf 3.7 MB 2018-06-14 13.09
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
haggsjoryr-se0530121.pdf 2.3 MB 2018-12-21 13.28
halle-och-hunnebergs-branter-se0530029.pdf 2.7 MB 2018-06-14 13.09
hullsjon-se0530028.pdf 725 kB 2018-06-14 13.09
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
osten-se0540062.pdf 3.9 MB 2018-06-13 17.16
uggleberget-se0540073.pdf 639.2 kB 2018-06-14 13.10
fredsbergs-mosse-se0540207.pdf 5.8 MB 2018-06-14 13.10
myrhulta-mosse-se0540331.pdf 1.7 MB 2018-06-14 13.10
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ara-rullamossen-se0530214.pdf 2.4 MB 2018-06-14 13.11
attorp-se0530211.pdf 2.6 MB 2018-06-13 17.17
baktragen-se0530077.pdf 1.8 MB 2018-06-14 13.11
brunsered-se0530122.pdf 2.4 MB 2018-06-14 13.11
dalums-brinkar-se0530196.pdf 3.1 MB 2018-06-14 13.11
dalums-kyrka-nord-se0530197.pdf 2.4 MB 2018-06-14 13.11
fralsegarden-se0530088.pdf 5.7 MB 2018-06-14 13.11
hallabo-se0530194.pdf 1.9 MB 2018-06-14 13.11
halla-se0530172.pdf 2.7 MB 2018-06-14 13.11
hofsnas-se0530072.pdf 688.3 kB 2018-06-14 13.11
horsackrasjon-se0530140.pdf 2.5 MB 2018-12-21 13.32
hossna-kyrka-vast-se0530174.pdf 5.1 MB 2018-06-14 13.11
hossna-prastgard-se0530076.pdf 692.7 kB 2018-06-14 13.11
hulegarde-se0530185.pdf 2.1 MB 2018-06-14 13.11
hulu-se0530186.pdf 2.7 MB 2018-06-14 13.11
humla-se0530170.pdf 2.7 MB 2018-06-14 13.11
humla-smedsgarden-se0530175.pdf 3 MB 2018-06-14 13.11
knatte-kullar-se0530087.pdf 1.2 MB 2018-06-14 13.11
kolarebacken-se0530059.pdf 320.8 kB 2018-06-14 13.11
komosse-(vastra)-se0530008.pdf 3.6 MB 2018-12-21 13.32
komosse-se0530008.pdf 711.1 kB 2018-06-14 13.11
korpeboberg-se0530212.pdf 2.6 MB 2018-12-21 13.32
krakeboberg-se0530109.pdf 688.8 kB 2018-06-14 13.11
krutbrannaregarden-se0530195.pdf 337.4 kB 2018-06-14 13.11
kycklingkullen-se0530097.pdf 1 MB 2018-06-14 13.11
lilla-rydet-se0530210.pdf 2.9 MB 2018-06-14 13.11
nordtorpet-se0530171.pdf 4.5 MB 2018-06-14 13.11
nore-se0530200.pdf 2.7 MB 2018-06-14 13.11
onnarp-nordvast-se0530173.pdf 2.1 MB 2018-06-14 13.11
onnarp-se0530075.pdf 2.9 MB 2019-06-20 11.03
ryninga-se0530176.pdf 676 kB 2018-06-14 13.11
valared-se0530192.pdf 2.2 MB 2018-06-14 13.11
vimmerstad-se0530199.pdf 2.8 MB 2018-06-14 13.11
vinsarpakarret-se0530193.pdf 2.7 MB 2018-06-14 13.11
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
bratteforsan-se0520162.pdf 5.9 MB 2018-12-21 13.30
bredfjallet-se0520146.pdf 681.2 kB 2018-06-14 13.10
bredmossen-hensbacka-se0520119.pdf 2.4 MB 2018-06-14 13.10
gullmarsberg-se0520045.pdf 603.6 kB 2018-06-14 13.10
gullmarsfjorden-se0520171.pdf 1.7 MB 2018-06-14 13.10
gustavsberg-korpberget-se0520161.pdf 3.9 MB 2018-06-14 13.10
havstensfjorden-svaltekile-se0520173.pdf 2.7 MB 2018-12-21 15.40
havstensfjord-svalte-kile-se0520173.pdf 685.8 kB 2018-06-14 13.10
klockaremossen-se0520154.pdf 1.8 MB 2018-06-14 13.10
store-mosse-se0520115.pdf 1 MB 2018-06-14 13.10
strommarna-se0520039.pdf 3.6 MB 2018-12-21 13.29
tjostelsrodsbacken-se0520178.pdf 2 MB 2018-06-14 13.10
Trone-mosse-SE0530209.pdf 4.5 MB 2018-06-14 13.10
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
levene-ang-se0540263.pdf 2.4 MB 2018-12-21 13.33
ranahult-se0540310.pdf 663.7 kB 2018-06-14 13.10
Rosjo-mosse-Marbysjon-SE0540301.pdf 3.5 MB 2018-06-14 13.10
skallstaden-se0540311.pdf 2.6 MB 2018-06-13 17.17
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
kroppefjall-se0530081.pdf 695.7 kB 2018-06-14 13.11
norra-vanersnas-skargard-se0530113.pdf 661.9 kB 2018-06-14 13.11
ojemossarna-se0530030.pdf 644.9 kB 2018-06-14 13.11
Trone-mosse-SE0530209.pdf 1.5 MB 2018-06-14 13.11
vanersborgsviken-se0530217.pdf 2.7 MB 2018-06-14 13.11
dattern-se0530126.pdf 3.4 MB 2018-06-14 13.11
halle-och-hunnebergs-branter-se0530029.pdf 2.7 MB 2018-06-14 13.11
hastefjordens-strandangar-SE0530114.pdf 2 MB 2018-06-14 13.11
hullsjon-se0530028.pdf 658.7 kB 2018-06-14 13.11
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
mangsholm-se0530098.pdf 2.5 MB 2018-06-13 17.17
Lida-SE0530152.pdf 2 MB 2018-06-14 13.10
tanga-hed-se0530148.pdf 632.4 kB 2018-06-14 13.10
holtsackra-SE0530180.pdf 958.1 kB 2018-06-14 13.10
larkemossen-se0530022.pdf 683.7 kB 2018-06-14 13.10
yxnas-se0530153.pdf 2.5 MB 2019-06-20 11.03
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
bastasen-se0530094.pdf 2.2 MB 2018-06-13 17.17
baljasen-se0530052.pdf 4.1 MB 2018-06-14 13.11
bracke-angar-se0530050.pdf 2.6 MB 2018-06-14 13.11
grimsheden-se0530156.pdf 2.9 MB 2018-06-14 13.11
hagarne-SE0530142.pdf 2.2 MB 2018-06-14 13.11
kingebol-SE0530203.pdf 1.9 MB 2018-06-14 13.11
salebol-SE0530204.pdf 2 MB 2018-06-14 13.11
sorknatten-se0530042.pdf 766.8 kB 2018-06-14 13.11
strand-se0530104.pdf 2.7 MB 2018-06-14 13.11
tosse-skargard-se0530215.pdf 2 MB 2018-06-14 13.11
yttre-bodane-kraklingarna-se0530051.pdf 1011.5 kB 2018-06-14 13.11
angarna-SE0530154.pdf 1.8 MB 2018-06-14 13.11
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
nordre-alvs-estuarium-se0520043.pdf 7.1 MB 2018-12-21 09.36
salofjorden-se0520036.pdf 3.7 MB 2018-12-21 09.36
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
gamla-ekudden-se0540101-remiss.pdf 1.9 MB 2019-04-23 17.04
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
gamla-ekudden-se0540101-remiss.pdf 1.9 MB 2019-04-23 17.04
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
kynne-alv-se0520179-remiss.pdf 7 MB 2019-04-23 17.04
kleva-SE0520165-remiss.pdf 3.4 MB 2020-05-08 15.42
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

För de områden som omfattas av Natura 2000 har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner som beskriver vad som ska skyddas, vilka åtgärder som behövs och hur åtgärderna ska genomföras.

Fastställda bevarandeplaner hittar du kommunvis ovan, men även i kartverktyget Skyddad natur (länk ovan). Det finns hjälptexter och information om funktionerna i kartan.

Vad innebär Natura 2000 för mig som markägare och brukare?

Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Du behöver tillstånd för intrång som "på ett betydande sätt påverkar miljön" i ett Natura 2000-område.

Exempel på intrång som kan kräva tillstånd:

 • skogsbruksåtgärder i eller i anslutning till ett Natura 2000-område
 • väsentlig ändring av skötsel i en utpekad ängsmark
 • åtgärder som kan påverka vattenmiljön inom ett område.

Det kan vara svårt att bedöma när ett tillstånd krävs. Samråd därför med din länsstyrelse om du är osäker.

Vissa områden behöver skötsel - andra inte

Alla Natura 2000-områden bevaras inte på samma sätt. En del behöver aktiv skötsel eller restaurering. Andra områden behöver mindre förändringar eller lämnas helt orörda. Varje Natura 2000-område har därför en unik bevarandeplan som beskriver hur området ska skötas och vad det är som ska skyddas. Behovet av åtgärder bestäms av:

 • vad som ska skyddas
 • hur känsligt området är
 • vilket skydd som redan finns.

Vem ansvarar för vad?

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000. Länsstyrelserna ansvarar för skötsel, skydd och tillsyn. Länsstyrelserna tar även fram förslag på nya områden. Det ska vara de områden som har de högsta naturvärdena och som på bästa sätt bidrar till nätverket. Under processen har länsstyrelsen samråd med markägare och berörda myndigheter. Därefter granskar Naturvårdsverket urvalet och föreslår områden till regeringen. Tillsyn gällande skogliga åtgärder svarar Skogsstyrelsen för medan kommunerna ansvarar för sina reservat och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) för åtgärder som berör försvaret.

Kontakt

Maria Johansson
Telefon: 010-224 54 61

Lars-Olof Ramnelid
Sötvatten
Telefon: 010-224 54 53

Maria Kilnäs
Marina områden
Telefon: 010-224 47 21

Lena Smith
Telefon: 010-224 47 16

Peter Ericsson
Skötsel av Natura 2000-områden
Telefon: 010-224 51 62

Biotopskydd

Ett biotopskyddsområde är mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Inom ett biotopskyddsområde får det inte bedrivas någon verksamhet eller vidtas några åtgärder som kan skada naturmiljön.

Biotopskyddsområde som beslutas i det enskilda fallet kan vara en lämplig skyddsform för ett värdefullt naturområde: 

 • Om ett skyddsvärt naturområde stämmer överens med de särskilda beskrivningar som av biotoperna som regeringen har meddelat.
 • Om det skyddsvärda området inte är större än 20 hektar.
 • Om man vill ha ett administrativt enkelt och relativt snabbt beslut om
  skydd.
 • Om det inte finns behov av särskilda detaljerade föreskrifter för sakägare.
 • Om det inte finns behov av en skötselplan för det skyddsvärda området.

Många småbiotoper i odlingslandskapet har höga natur- och kulturvärden. De utgör livsmiljöer för många arter och underlättar spridningen av växter och djur mellan större naturområden. Många av dessa arter var förr vanliga, men har genom jordbrukets rationalisering allt svårare att klara sig ute i odlingslandskapet. Det finns två olika former av biotopskydd:

 • generellt biotopskydd 
 • biotopskydd beslutat i det enskilda fallet.

Generellt biotopskydd

Regeringen har beslutat att vissa typer av biotoper är så värdefulla att de ska ha ett generellt biotopskydd. Det betyder att de har ett skydd per automatik och får inte skadas.

Exempel på biotoper som skyddas av det generella biotopskyddet:

 • alléer
 • källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • odlingsrösen i jordbruksmark
 • pilevallar
 • småvatten och våtmarker i jordbruksmark
 • stenmurar i jordbruksmark
 • åkerholmar.

Med jordbruksmark menas här mark som används som åker, äng eller betesmark. Länsstyrelsen får medge dispens om det finns särskilda skäl.

Särskilt biotopskydd

Förutom de biotoper som är generellt skyddade kan länsstyrelsen, skogsstyrelsen eller kommunen fatta beslut om biotopskydd i det enskilda fallet. Exempel på naturmiljöer som kan få skydd genom ett enskilt beslut är små skogsmarksområden, rikkärr, naturbetesmarker eller naturliga bäckfåror. Biotopskyddsområden bildade på detta sätt är alltid markerade i terrängen.

Kontakt

Erik Brimse, telefon 010-224 47 77

John Dagobert, telefon 010-224 51 77

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är frivilliga avtal som kan tecknas mellan Länsstyrelse och markägare. Ambitionen ska vara att områdets naturvärden ska bevaras och utvecklas på lång sikt. Markägaren kan själv bestämma hur lång avtalstiden ska vara. Den får vara som mest 50 år. Även Skogsstyrelsen kan teckna naturvårdsavtal med markägare.

Naturvårdsavtal kan tecknas för olika miljöer, som till exempel skog, limniska och marina miljöer, odlingslandskap och våtmarker. Dessutom kan naturvårdsavtal användas för att bevara hotade arter.

Naturvårdsavtal är ett flexibelt skyddsinstrument som syftar till ökad delaktighet och engagemang. Den huvudsakliga inriktningen och prioriteringen för naturvårdsavtal ska syfta till att bevara biologisk mångfald. Kulturmiljövärden och värden för rekreation är också av vikt.

Grunderna till naturvårdsavtalet finns främst i Jordabalken (7 kap. 3 §). Ett avtal innebär att fastighetsägaren avstår från viss användning av ett område för att bevara de naturvärden som finns.

Det finns en stor möjlighet till flexibilitet i användandet av naturvårdsavtal vad gäller bland annat syfte och tid. Både kortare och längre avtal kan förekomma beroende på fastighetsägarens och myndighetens önskemål, men som längst kan ett avtal tecknas för 50 år. Avtalet kan ses som ett komplement till övriga befintliga skyddsinstrument.

Naturvårdsavtal ska användas så att myndigheten tillsammans med fastighetsägaren verkar för att ett områdes naturvärden utvecklas och bevaras långsiktigt.

Ersättningen för naturvårdsavtal i skogsmark beräknas på områdets virkesvärde, minus avverkningskostnader (det så kallade rotnettot) och tiden som avtalet tecknas för (1,2 procent av rotnettot per år).

Det innebär till exempel att för ett 50-årigt avtal får du som markägare ungefär 60 procent av rotnettot i ersättning. Dessutom tillkommer en engångsersättning på 8000 kr vid tecknandet av avtalet. Det finns också möjlighet att ingå skötselavtal för åtgärder som ska utföras för att nå syftet med skyddet.

Djur- och växtskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden används när syftet med skyddet är begränsat i tid och rum, till exempel för att skydda enstaka djur- eller växtarter under en viss tid på året. Detta kan till exempel innebära att ingen får gå in i området under den här perioden.

Det är framförallt häckningsplatser för störningskänsliga fågelarter som vi försöker skydda med ett djurskyddsområde.

Det finns 380 djur- och växtskyddsområden i Västra Götaland. De flesta ligger längs Bohuskusten och i Vänern. I de allra flesta fallen är det miljöer som är viktiga för fåglar eller sälar som skyddas. Det finns även två fiskskyddsområden i länet. 

Titta i kartan var djur- och växtskyddsområdena finns i länetlänk till annan webbplats

Se vad som gäller för ett specifikt områdePDF

Fågel och sälskyddsområden på Västkusten PDF

Kontakt

Helena Bager, telefon 010-224 46 74

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd finns till för att skydda värdet av framförallt den visuella upplevelsen av ett landskap. Skyddet reglerar till exempel bebyggelse och vägar. Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden i dessa områden.

Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform som inte finns i miljöbalken. Den håller successivt på att ersättas med andra skyddsformer.

Skyddsområden i Västra Götaland

I länet finns över hundra områden som omfattas av landskapsbildskydd. Några områden är små, som bokskogarna i Bohuslän, och andra täcker större ytor, som Valles småbrutna traditionellt bebyggda odlingslandskap och platåbergens sluttningar i Skaraborg.

Kontakt

John Dagobert, telefon 010-224 51 77

Naturminne

Särpräglade naturföremål såsom träd, flyttblock och liknande kan skyddas som naturminne. Naturminnen är antingen punktobjekt eller har en yta mindre än ett hektar. Men det finns även större områden, vissa på tiotals hektar, som berörs av äldre beslut före 1965.

Ramsarområde

Skydd av värdefulla våtmarker enligt Ramsarkonventionen (The Ramsar Convention on Wetlands). Målet är att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda vegetationsrika områden.

Konventionen omfattar hållbart nyttjande och bevarande av våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda havsområden, Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer är mycket värdefulla och har även många funktioner till nytta för människan.

Ramsarområden på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Riksintresse för naturvård

Riksintressen är ett verktyg i samhällsplaneringen för hur olika områden ska bevaras eller användas. Ett område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö har ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Strandskyddsområde

Strandskyddet är ett allmänt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag, oavsett storlek. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader.

Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i vattnet. Länsstyrelsen kan ändra gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller minska det.

På känsliga platser är strandskyddet utvidgat till maximalt 300 meter. Det gäller till exempel längs stora delar av Bohuskusten, Vänern och Vättern. På vissa platser är strandskyddet borttaget, oftast i tätorter.

Inom 100 meter från stranden tänk strandskyddPDF, faktablad

Bilden visar att tomten/hemfridzonen är en mindre närbelägen gräns runt huset, medan fastigheten är hela ytan.

Tomt och fastighet är inte samma sak. Blå markering = fastigheten. Röd markering = tomt och hemfridszon.

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske - särskilda regler

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskyddat område. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen 
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning - hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet.

Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen för att vara säker på om undantaget gäller dig.

Det är kommunen och länsstyrelsen som ska kontrollera att reglerna om strandskydd följs. Det kallas tillsyn. Det är viktigt med tillsyn för att lagen ska bli lika för alla. Dessutom rättas skador och fel till.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

 • Kommunen eller länsstyrelsen startar en utredning när vi får reda på att någon brutit mot reglerna för strandskydd. Den personen blir kontaktad, och kan ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen eller Länsstyrelsen ge dispens, men inte alltid.

Rätta till felet annars krävs du på pengar

 • Om myndigheten inte kan ge dispens i efterhand, beslutar vi vad som ska rättas till. Det kallas att vi förelägger om rättelse.
 • När myndigheten förelägger om rättelse kombinerar vi det ofta med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp, som böter. Vitet är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet. Du slipper betala vite om du följer myndighetens beslut och rättar till det som är fel.
 • Myndigheten kan begära att flera viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Du kan bli straffad om du bryter mot reglerna

 • Myndigheten är skyldig att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten.
 • Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om regelbrottet är tillräckligt allvarlig för att möjligen vara straffbar.
 • I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott.
 • Kommunen eller länsstyrelsen kan alltid begära att du rättar till felet, oavsett om åtal väcks eller inte. 

Bakgrund och strandskyddets syften

För att säkerställa ett fritt och rörligt friluftsliv för kommande generationer infördes strandskydd i Sverige på 1950-talet. Då såg man att allmänhetens tillgång till stränderna på många håll hindrades genom ökad byggnation.

Strandskyddets ursprungliga syfte var att strandområdena ska vara tillgängliga för allmänhetens rekreation och friluftsliv. Man kan säga att strandskyddet är en förlängning av allemansrätten. Strandskyddet har sedan dess fått ytterligare ett syfte. Det är att strandskyddet ska vara ett skydd för djur och växter.

Stränderna, som är en ändlig resurs, är attraktiva på flera olika sätt och utsatta för ett stort exploateringstryck. Att Sveriges stränder idag i stor utsträckning är tillgängliga för allmänheten är unikt i jämförelse med många andra länder i Europa.

Tomtplats och fastighet är inte samma sak

En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. Tomtplatsen är det område där markägaren kan hävda en privat zon/trädgård, där allmänheten inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs den av området närmast bostadshuset. Kring anläggningar kan man bara i undantagsfall hävda en hemfridszon. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten.

Inom ett strandskyddsområde får inte:

 1. nya byggnader uppföras,
 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (både utvändiga ändringar som till exempel tillbyggnader eller utbyggnader samt invändiga ändringar omfattas),
 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller,
 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Exempel på förbjudna åtgärder är att:

 • uppföra nya byggnationer eller tillbyggnader
 • ändra byggnaders användning
 • sätta ut trädgårdsmöbler, anordna grillplatser eller uteplatser utanför tomtplats
 • anlägga bryggor eller trädäck
 • klippa gräs eller ta bort annan vegetation utanför tomtplats
 • gödsla eller sprida bekämpningsmedel
 • plantera trädgårdsväxter
 • göra sig av med/kasta trädgårdsavfall såsom gräsklipp, grenar och löv

Alla former av friluftsliv och rekreation, att bara vistas i naturen, har stor betydelse för folkhälsan och höjer människors välbefinnande och livskvalitet. Fram till 2020 arbetar vi med ett program för att skydda värdefulla tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård.

De tre storstadslänen Västra Götaland, Stockholm och Skåne har fått i uppdrag av regeringen att genomföra sina respektive program om skydd av tätortsnära natur, eftersom tätortsnära grönområden riskerar att försvinna eller minska i storlek när storstäderna växer. Den tätortsnära naturen är den natur de flesta människor kommer i kontakt med i vardagen, och har visat sig vara en viktig del i människors fritid och rekreation och bidrar till förbättrad folkhälsa.

Programmet ”Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen” togs fram 2003. Det omfattar 40 tätortsnära områden med höga värden för friluftsliv och naturvård. Länsstyrelsen och kommuner har tillsammans arbetat med att skydda dessa områden som naturreservat.

Läs mer om de föreslagna områdena i Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen.

Programmet avslutas i år. Slutrapporten har nu skickats till regeringen. Det är ännu oklart om det blir en fortsatt satsning på skydd av tätortsnära natur. Programmet har resulterat i att drygt 7 000 hektar land och vatten har skyddats för allmänhetens friluftsliv och biologisk mångfald. Länsstyrelsen och kommuner har tillsammans fattat 28 beslut om naturreservat.

Redovisning av uppdraget om skydd av tätortsnära naturPDF

Kontakt

Jennifer Hood
Tätortsnära natur
Telefon 010-224 44 98

Vattenskyddsområde

Ett mark- eller vattenområde kan bli vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.

Vattenskyddsområden på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Roger Rudolfsson, telefon 010-224 48 59

Anna Vickman, telefon 010-224 55 38

Kontakt