Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Valdalssjön

Gotlandsag.

Naturreservatet Valdalssjön ligger norr om Hjärtum i Lilla Edets kommun. Det ligger inom det så kallade Bredfjället-Väktorområdet. Värdekärnan i reservatet är Valdalssjön med omgivande rikkärr och två nyckelbiotoper av blandsumpskog.

Bäver. Foto: Pixabay.com

Valdalssjön är en liten rund kalkrik agsjö. I sjön finns klart, kallt och mineralrikt källvatten och den hyser en rad olika kransalgsarter. Här finns den rikligaste förekomsten i Bohuslän av gotlandsag.

Här finns goda möjligheter att studera bäver. En utmärkt utsiktsplats finns i de högt liggande partierna på östra sidan av reservatet, varifrån hela naturreservatet kan beskådas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Valdalssjön, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt ned så kallad älgdragare eller motsvarande
  • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa i kärr och sumpskogar
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2006
Areal: ca 11 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lilla Edet

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca en mil norr om Lilla Edet. Området nås genom att gå till fots från parkeringsplatsen vid Valdalsbergens naturreservat, 2,5 km söder om Valdalssjön.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss