Valdalssjön

Gotlandsag.

Naturreservatet Valdalssjön ligger norr om Hjärtum i Lilla Edets kommun. Det ligger inom det så kallade Bredfjället-Väktorområdet. Värdekärnan i reservatet är Valdalssjön med omgivande rikkärr och två nyckelbiotoper av blandsumpskog.

Bäver. Foto: Pixabay.com

Valdalssjön är en liten rund kalkrik agsjö. I sjön finns klart, kallt och mineralrikt källvatten och den hyser en rad olika kransalgsarter. Här finns den rikligaste förekomsten i Bohuslän av gotlandsag.

Här finns goda möjligheter att studera bäver. En utmärkt utsiktsplats finns i de högt liggande partierna på östra sidan av reservatet, varifrån hela naturreservatet kan beskådas.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Valdalssjön, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt ned så kallad älgdragare eller motsvarande
  • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa i kärr och sumpskogar
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006
Areal: ca 11 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lilla Edet

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca en mil norr om Lilla Edet. Området nås genom att gå till fots från parkeringsplatsen vid Valdalsbergens naturreservat, 2,5 km söder om Valdalssjön.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.