Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Orsberget

Mjölkudden, Orsberget

Vägen fram till naturreservatet bjuder på vyer över pastorala, välskötta ängs- och hagmarker. Väl inne i reservatet omsluts man av nästan trolska skogar och från Orsbergets topp är utsikten magnifik.

Orsbergets naturreservat är ett skogsområde som ligger i sluttningarna mot sjön Edslan. I söder består skogen mest av mycket grova och resliga granar.

Bergbranter med lövträd

Det finns också flera bergbranter med lövträd som ek, lönn, lind och asp. På lövträden växer sällsynta lavar, till exempel lunglav och örtlav. Blåsippor träffar du på lite varstans. Av det gamla torpstället Förlusterud finns idag bara spåren kvar i form av stora stenrösen och en så kallad fägata. I norra delen av naturreservatet är skogen mer påverkad av modernt skogsbruk. Här ska en del restaureringar göras för att höja naturvärdet.

Vandra mellan reservat

En vandringsled går mellan Orsbergets naturreservat och Baljåsens naturreservat. Viss skillnad i föreskrifter finns. En gemensam informationstavla och foldrar finns för båda reservaten.

Till Baljåsens naturreservat

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Orsberget men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark. Markskador ska undvikas
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • medföra okopplad hund. Förbudet gäller ej vid jakt
 • samla in djur
 • samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Bär, matsvamp och blommor (som inte är fridlysta) får dock plockas för privat bruk
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • utplantera växt- eller djurart
 • göra upp eld annat än på iordningställd plats på Mjölkudden
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2009
Areal: 213 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

Hitta hit

Från Edsleskog följer du vägen norrut mot Strand som går utefter sjön Edslan. Efter cirka 5 kilometer slutar vägen och du är framme vid reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss