Kärna bokskog

Naturreservatet ligger i en skuggig sluttning åt nordost. Här finns en vacker medelålders till gammal bokskog. Det finns även en del andra ädellövträd i området.

Det finns inte särskilt många växter på marken eftersom det under sommaren blir väldigt skuggigt i den här typen av skog. Däremot finns det på några platser rikliga bestånd av det ovanliga gräset skogssvingel. Lavfloran innehåller minst fyra olika rödlistade (alltså sällsynta och hotade) arter. Exempelvis orangepudrad klotterlav. Här finns också fåglar som skogsduva, mindre hackspett, göktyta och törnskata.

Lätt att besöka

Naturreservatet är lätt att ta sig till eftersom det ligger i direkt anslutning till väg 570 och bara 1,5 kilometer från Kärna. Området är till viss del anpassat för personer med funktionshinder. Genom bokskogen går en lättframkomlig stig. Det finns även bord och bänkar för en picknick.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kärna bokskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande. Förbudet gäller naturligtvis inte på parkeringsplatsen
 • anordna läger, idrottstävling eller liknande som omfattar fler än 50 deltagare
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget privat behov är dock tillåtet
 • utplantera växt- eller djurart
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • medföra okopplad hund utom i samband med jakt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt