Kärna bokskog

Naturreservatet ligger i en skuggig sluttning åt nordost. Här finns en vacker medelålders till gammal bokskog. Det finns även en del andra ädellövträd i området.

Det finns inte särskilt många växter på marken eftersom det under sommaren blir väldigt skuggigt i den här typen av skog. Däremot finns det på några platser rikliga bestånd av det ovanliga gräset skogssvingel. Lavfloran innehåller minst fyra olika rödlistade (alltså sällsynta och hotade) arter. Exempelvis orangepudrad klotterlav. Här finns också fåglar som skogsduva, mindre hackspett, göktyta och törnskata.

Lätt att besöka

Naturreservatet är lätt att ta sig till eftersom det ligger i direkt anslutning till väg 570 och bara 1,5 kilometer från Kärna. Området är till viss del anpassat för personer med funktionsvariation. Genom bokskogen går en lättframkomlig stig. Det finns även bord och bänkar för en picknick.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kärna bokskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande. Förbudet gäller naturligtvis inte på parkeringsplatsen
 • anordna läger, idrottstävling eller liknande som omfattar fler än 50 deltagare
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget privat behov är dock tillåtet
 • utplantera växt- eller djurart
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • medföra okopplad hund utom i samband med jakt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Bildat: 2008
Areal: 18 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Hitta hit

Från Kärna följer du väg 570 mot Tjuvkil. Efter 2 kilometer ligger reservatet utefter vägen. Parkeringsplats finns.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss