Tjurholmen

Tjurholmen är en långsträckt, cirka 3,5 kilometer lång ö i Göta älv, i höjd med Älvängen. Ön karaktäriseras av låglänta madmarker.

Göta älvs dalgång utgör en naturlig och välkänd flyttfågelväg. Här har öns våtmarker stor betydelse som näringsställen. Tjurholmens sydspets utgör en av de bästa rastlokalerna i hela Göta älvs dalgång. 

Foto: Västkuststiftelsen

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tjurholmens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • för annan än markägaren, jordbruksarrendatorn eller deras husfolk att under tiden 15.3-15.7 beträda området eller vistas inom detsamma
  • inom området medföra hund. Förbudet gäller ej vid utövande av tillåten jakt inom området
  • med modellflygplan överflyga såväl land- som vattenområde inom naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1969
Areal: Cirka 68 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Hitta hit

Från västra sidan av Göta älv kan du ta dig ut på Tjurholmen genom att ta av från vägen mellan Kungälv och Lilla Edet.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.