Brobacka

I Brobacka finns jättegrytor, vackra utsiktspunkter och den sägenomspunna klipphyllan Brudsängen med nålsögat. Området är uppskattat för utflykter och friluftsliv.

Nötkråka. Foto: Christina Claesson

Brobacka naturreservat innehåller ett av landets största jättegrytsfält, med ett fyrtiotal ursvarvningar. Storgrytan med sina 18 meter i diameter dominerar. I reservatet ingår flera andra sevärdheter som ekhagen, barrblandskogen med Knipe mosse, betesmarker och hasseldungar. Bland lindarna i reservatets västra del finns en minnessten över slaget mot danskarna vid Brobacka 1566 i Nordiska sjuårskriget.

Rikt växt- och djurliv

Kryptogamfloran är artrik med exempelvis skör nervmossa, skuggkvastmossa och grov fjädermossa. En gammal ekhage med grova träd hävdas numera som slåttermark. Nötkråkan och fiskgjuse kan ofta ses i reservatet. Under vår och höst rör sig många flyttfåglar i Brobacka naturreservat.

Fiskgjuse.

Populärt utflyktsmål

Områdets storslagenhet, jättegrytsfältet, naturinformation och ängarna gör reservatet välbesökt och uppskattat. En vandringsslinga leder genom jättegrytsfältet och upp på bergkammen. På bergets topp har man en hänförande utsikt över de norra delarna av sjön Mjörn. Här kan man också spana efter fåglar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Brobacka naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld, utom på av naturvårdsförvaltaren särskilt anvisade platser
 • tälta
 • plocka, insamla eller gräva upp växter
 • framföra motordrivet fordon
 • rida
 • anordna orienteringstävling.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt