Capri

Foto: Lars-Peter Lindh

Området utgör en karaktäristisk del av det relativt skogfattiga skärgårdslandskapet. Med klipp- och sandstränderna finns goda förutsättningar för bad, vilket gör Capri livligt besökt under badsäsongen.

På hällmarkerna mot Långörännan finns en sparsam vegetation med framför allt ris och lavar. Intill reservatet finns en större anläggning för fritidsboende samt en båthamn och en avgiftsbelagd bilparkering.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Capri naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • tälta
  • ställa upp husvagn
  • medföra okopplad hund,
  • göra upp eld på annat än av förvaltaren iordningställd plats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1978
Areal: cirka 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Strömstads kommun
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Naturreservatet Capri är beläget på fastlandet nordväst om Strömstad vid Långörännans nordliga del. Området nås lätt med bil. Det närbelägna Seläter har bussförbindelse.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.