Lunnelid, Råda

Ekträd i Lunnelid

Lunnelid är en ädellövskog med kraftiga ekar, askar, vildkörsbärsträd, lönnar och resliga hasselbuskage. Det är lätt att ströva i området. På den markanta branten i norra delen av Lunnelid finns källor. Offerkällor, enligt traditionen.

Lunnelid är faktiskt ett av de äldsta naturreservaten i Västra Götaland. Området skyddades redan år 1926. Skaraborgs äldsta naturreservat ligger bara en dryg mil bort – nämligen Fågelöarna i östligaste Kinneviken. Det bildades tre år tidigare. Det kallades visserligen för naturminne på den tiden, men ändamålet var detsamma som idag. Alltså att skydda ett värdefullt område natur.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Lunnelids naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på växande träd och buskar
  • ta sand
  • vidta andra störande anordningar inom det fridlysta området.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1926
Areal: cirka 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Lidköping

Hitta hit

Råda ligger strax sydväst om Lidköping. Lunnelid ligger i sin tur sydväst om Råda kyrka, uppe på Rådaåsen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.