Ture dalar

Foto: Mikael Reinhardt

Ture dalar ligger i utkanten av östra Uddevalla. Hålebäcken, ett mindre biflöde till Bäveån, har här skurit djupt ned i jordlagren och bildat ett ravinsystem som till större delen är skogbeväxt.

Jorden är skalblandad och detta har gett upphov till en rik flora. På slänterna växer rikligt med alm, ek, hassel och olvon, medan al dominerar i ravinens botten. En stig leder längs bäckflödet igenom hela området. Ravinen är ett omtyckt närströvområde för befolkningen i Uddevalla.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ture dalars naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn
  • gräva upp eller plocka växter
  • rida
  • göra upp eld.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1991
Areal: ca 7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla

Hitta hit

Reservatet är beläget i direkt anslutning till stadsbebyggelsen i östra Uddevalla.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.