Väggårdsskogen

Foto: Benny Lönn

Väggårdsskogen är ett äldre orört skogsområde. I mitten och slutet av 1800-talet var skogen en betad lövskog, men allteftersom betet minskade, vandrade barrskog in.

Slåtterblomma. Foto: Kaisa Malmqvist

Gran dominerar, men här finns också tall och flera gamla och grova aspar och björkar. Det finns gott om lågor, högstubbar och en del rotvältor. 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Väggårdsskogens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen i övrigt t ex genom att plocka eller gräva upp blommor, gräs, ormbunkar, lavar, mossor, och svampar
 • skada döda träd och lågor
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel
 • tälta, anordna gömsle eller liknande
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • anordna militära övningar
 • anbringa tavla, skylt, affisch eller annan störande anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2008
Areal: 23 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Hitta hit

Väggårdsskogen ligger ca 2 mil SV om Falköping, mellan Jäla och Brismene.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.