Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Väggårdsskogen

Foto: Benny Lönn

Väggårdsskogen är ett äldre orört skogsområde. I mitten och slutet av 1800-talet var skogen en betad lövskog, men allteftersom betet minskade, vandrade barrskog in.

Slåtterblomma. Foto: Kaisa Malmqvist

Gran dominerar, men här finns också tall och flera gamla och grova aspar och björkar. Det finns gott om lågor, högstubbar och en del rotvältor. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Väggårdsskogens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen i övrigt t ex genom att plocka eller gräva upp blommor, gräs, ormbunkar, lavar, mossor, och svampar
 • skada döda träd och lågor
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel
 • tälta, anordna gömsle eller liknande
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • anordna militära övningar
 • anbringa tavla, skylt, affisch eller annan störande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2008
Areal: 23 hektar
Naturvårdsförvaltare: Falköpings kommun
Kommun: Falköping

Hitta hit

Väggårdsskogen ligger ca 2 mil SV om Falköping, mellan Jäla och Brismene.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss