Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Salen

Slåtterängen i Stora Salen är ett omtyckt utflyktsmål. Och vackert. Stora Salen bjuder på en vid utsikt över Vänerns skärgård. Ängen, som slås och räfsas under sensommaren, har också en artrik flora. Här hittar du exempelvis nattviol, brudbröd och fältgentiana.

Fältgentiana. Foto: Ulf Wiktander

Men naturreservatet är inte bara en skön slåtteräng. I de västra delarna växer lummig lövskog med askar, almar och många gamla ekar och oxlar.

Den östra delen av reservatet består av en brant och oländig sluttning med stora stenblock. Stenar som inlandsisen en gång släpat med sig från Kinnekulles topp. Här växer också en gammal barrskog. En skog som får sköta sig själv, bäst den gitter och behagar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Stora Salen men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats
 • cykla annat än på väg och på Kinnekulle vandringsled. Det förbjudet att anordna cykeltävlingar annat än på anlagd väg
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsleder skadas
 • elda annat än på anvisade platser
 • medföra okopplad hund
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • tälta på slåtterängen under perioden 1 maj –31 augusti eller innan slåtterängen är slagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 29 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene

Stora Salen ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Om Natura 2000

Hitta hit

Stora Salen ligger söder och väster om Högkullen på Kinnekulle. Området nås till fots från Kinnekullegården och från parkeringsplats vid vägen mellan Hällekis och Medelplana.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss