Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svanvik

Foto: Martin Fransson

Naturreservatet Svanviks kile, som ligger i Stigfjorden, har en omväxlande skärgårdsnatur och är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Svanviks och Tjuve kile med sina grunda bottnar utgör även en av de mest värdefulla fågellokalerna i Bohusläns innerskärgård.

Naturförhållandena inom området är mycket skiftande. I öster möter låglänt ängsmark och i norr framträder markerade bergpartier. Utmed bergbranten växer ädellövskog med bland annat ek, alm, bok och ask. Här växer arter som till exempel lundslok, stinksyska, lundelm och blåsippa. De öppna åker- och betesmarkerna i västra delen av området kantas huvudsakligen av hedekskog. På udden i söder omväxlar ängsmark med bergpartier och blandskog. Längst i söder stupar berghällar brant mot Stigfjordens vatten. De höga bergpartierna inom området domineras av hällmarkstallskog.

Vresig skog

Invid vattnet växer tall, knotig och vresig av de salta vindarna, och bildar gärna större bestånd i berggrundens sprickor. Granen förekommer främst i områdets östra del, där terrängen är mer låglänt.

Den i särklass vanligaste blandskogstypen är ek-tallskogen. Närmast havet dominerar tallen på grund av dess större förmåga att uthärda saltskador.

Ekskogarna domineras av de båda ekarterna skogsek och bergek. Randlövskogar växer ofta invid sydsidan av de branta bergen. Då en del av dessa berg består av lättvittrade, basiska mineral får intilliggande marker ett näringstillskott av bland annat kalcium. Här växer lind, ek, ask, lönn och alm.

Fågelrika strandängar

Både Svanviks kile och Tjuve kile är mycket grunda och följaktligen finns då stora sammanhängande strandängar. Dessa hyser ett mycket rikt fågelliv, särskilt under sträcktiden vår och höst, då ett stort antal vadare besöker dem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Svanvik men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld
  • tälta eller campa
  • plocka blommor eller gräva upp växter
  • föra motordrivet fordon annat än på vägen till parkeringsplatsen och hamnen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1977
Areal: cirka 298 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Svanvik nås lättast genom att ta av från gamla vägen mellan Varekil och Stala.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss