Kobbungen

Kobbungsbäcken. Foto: Ulrika Husar

Kobbungen vid Singlefjorden norr om Strömstad består av halvön Nordbytången, Kobbungsbäcken och dess bäckravin samt den intilliggande grunda havsviken Kobbungen.

Uppe på Nordbytången finns hällmarkstallskog och fin utsikt över havet med Hvalers skärgård och det norska fastlandet. I Kobbungsbäckens ravin växer lummig blandskog. Området har stora värden för friluftslivet genom sin relativt orörda natur, rika växt- och djurliv och mångfald av olika naturmiljöer att upptäcka. Inom området finns ett antal mindre stigar. Området är delvis svårforcerat med stora höjdskillnader och tät vegetation.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kobbungen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisade platser
  • ställa upp husvagn/husbil på parkeringsplatsen
  • störa djurlivet eller skada vegetationen till exempel genom att gräva upp växter. Det är dock tillåtet att plocka blommor, svamp och bär för husbehov.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014
Areal: cirka 28 hektar
Naturvårdsförvaltare: Strömstads kommun
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Kobbungen ligger cirka 20 km norr om Strömstad tätort, intill bebyggelsen i Lervik i Svinesundsområdet. Från E6:an kör man mot Nordby köpcenter och följer skyltar mot Lervik. Bussförbindelse finns till köpcentret. Vid infarten till Lerviksområdet kommer en entréplats med informationstavla och besöksparkering att anordnas.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.