Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kobbungen

Kobbungsbäcken. Foto: Ulrika Husar

Kobbungen vid Singlefjorden norr om Strömstad består av halvön Nordbytången, Kobbungsbäcken och dess bäckravin samt den intilliggande grunda havsviken Kobbungen.

Uppe på Nordbytången finns hällmarkstallskog och fin utsikt över havet med Hvalers skärgård och det norska fastlandet. I Kobbungsbäckens ravin växer lummig blandskog. Området har stora värden för friluftslivet genom sin relativt orörda natur, rika växt- och djurliv och mångfald av olika naturmiljöer att upptäcka. Inom området finns ett antal mindre stigar. Området är delvis svårforcerat med stora höjdskillnader och tät vegetation.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kobbungen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisade platser
  • ställa upp husvagn/husbil på parkeringsplatsen
  • störa djurlivet eller skada vegetationen till exempel genom att gräva upp växter. Det är dock tillåtet att plocka blommor, svamp och bär för husbehov.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2014
Areal: cirka 28 hektar
Naturvårdsförvaltare: Strömstads kommun
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Kobbungen ligger cirka 20 km norr om Strömstad tätort, intill bebyggelsen i Lervik i Svinesundsområdet. Från E6:an kör man mot Nordby köpcenter och följer skyltar mot Lervik. Bussförbindelse finns till köpcentret. Vid infarten till Lerviksområdet kommer en entréplats med informationstavla och besöksparkering att anordnas.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss