Sjöamad

Sjöamad ligger cirka åtta kilometer nordväst om Tidaholm. Naturreservatet består av rikkärr, fuktängar, lövsumpskog samt löv- och blandskogar på fastare mark.

Rikkärren som finns i området är beroende av det kalkhaltiga vatten som sipprar ut från omgivande grus- och sandformationer. Kalkpåverkan kommer från kambrio-siluravlagringarna på Billingen och Varvsberget.

Flugblomster

Flugblomster

Fram till 1950-talet hävdades en stor del av området genom slåtter och bete. Under senare år har restaureringsåtgärder genomförts i områdets rikkärr för att gynna den värdefulla flora som finns kvar där. Flera fina rikkärrsarter såsom vaxnycklar, ängsnycklar, blodnycklar, flugblomster och kärrknipprot finns i området. Liksom ett flertal kalkkrävande mossor till exempel käppkrokmossa, källtuffmossa och kalkkällmossa.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sjöamad men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar
  • Störa djurlivet exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbon
  • Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2017
Areal: 18,3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tidaholm

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Sjöamad ligger cirka 2,5 kilometer öster om Kungslena, och 8 kilometer nordväst om Tidaholm. Från riksväg 26 leder mindre grusvägar fram till naturreservatet.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.