Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Sjöamad

Sjöamad ligger cirka åtta kilometer nordväst om Tidaholm. Naturreservatet består av rikkärr, fuktängar, lövsumpskog samt löv- och blandskogar på fastare mark.

Rikkärren som finns i området är beroende av det kalkhaltiga vatten som sipprar ut från omgivande grus- och sandformationer. Kalkpåverkan kommer från kambrio-siluravlagringarna på Billingen och Varvsberget.

Flugblomster

Flugblomster

Fram till 1950-talet hävdades en stor del av området genom slåtter och bete. Under senare år har restaureringsåtgärder genomförts i områdets rikkärr för att gynna den värdefulla flora som finns kvar där. Flera fina rikkärrsarter såsom vaxnycklar, ängsnycklar, blodnycklar, flugblomster och kärrknipprot finns i området. Liksom ett flertal kalkkrävande mossor till exempel käppkrokmossa, källtuffmossa och kalkkällmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sjöamad men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar
  • Störa djurlivet exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbon
  • Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utplantera växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2017
Areal: 18,3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Tidaholm

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Sjöamad ligger cirka 2,5 kilometer öster om Kungslena, och 8 kilometer nordväst om Tidaholm. Från riksväg 26 leder mindre grusvägar fram till naturreservatet.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss