Gröderhamnsängen

Gröderhamnsängen ligger på Skaftös västsida strax norr om Stockevik. Området hyser en stor orkidéförekomst.

Upp till tusen blommande exemplar av ängsnycklar har räknats in på en mycket begränsad yta. Denna miljö utgör också lokal för dvärglummer, sällsynt i Bohuslän. Platsen är en av de sydligaste växtplatserna i landet för denna växtart.

Foto: Tord Wennerblom

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Gröderhamnsängen. Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten. Allemansrättens regler gäller dock.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1987
Areal: cirka 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Gröderhamnsängen ligger på Skaftös västsida strax norr om Stockevik. Stigar från Fiskebäckskil och Kristineberg leder till området.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.