Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Korpberget

Naturreservatet Korpberget ansluter direkt till Uddevalla södra stadsbebyggelse. Korpberget utgör en delvis relativt brant sluttning mot väster ned till Bodeleåns dalgång.

Sluttningen är till stor del täckt av en storblockig framträdande talusbildning. Inslaget av lättvittrade, alkalina bergarter i berggrunden är den väsentliga orsaken till mineralrikedomen i de lösa jordarterna.

Området är till större delen skogklätt, med hällmarkstallskog, lövblandskog och örtrik ädellövskog. Området är mer eller mindre starkt kulturpåverkat. I området finns en exklusiv lundflora. I ädellövskogen finns bland annat gräsarterna lundlosta, strävlosta och skogsstarr. Här kan du också hitta blåsippa, underviol, nästrot, sårläka, springkorn, trolldruva och skogsbingel.

Korp. Foto: Ulf Wiktander

Korp. Foto: Ulf Wiktander

Områdets rikedom på olika biotoper, hålträd och skyddande buskvegetation är förutsättningar som gynnat fågellivet. Häckningstätheten bland småfåglarna är hög. Branten mot väster är ett känt häckningsställe för korp. Det finns också gott om hackspett inom området.

Korpberget gränsar till Emaus naturreservat. Stigsystemet är rikt förgrenat och gör området relativt lättillgängligt trots den kuperade och blockrika terrängen. Parkeringsplatsen för Emaus naturreservat är rymlig och kan med fördel utnyttjas också för Korpberget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Korpberget men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn
  • plocka eller gräva upp växter
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 1987
Areal: cirka 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Gustafsbergsstiftelsen
Kommun: Uddevalla

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet nås lätt från den södra infartsvägen mot Uddevalla stad.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss