Rumpesjön

Naturreservatet domineras av gammal tallskog på bergsryggar i nord-sydlig riktning och många tallar är mer än 200 år gamla. Det finns också mindre områden med lövbevuxna rasbranter, sumpskog och barrblandskog.

Rumpesjön ligger alldeles intill, men ingår inte i själva naturreservatet. Den glesa skogen har stått orörd väldigt länge. Det förstår man när men ser att träden är olika gamla, alltifrån små tallplantor till gamla silvriga furor.

Gör en avstickare från Pilgrimsleden, leta upp en sten eller stock, sätt dig ned, öppna fikateromsen och njut av tystnad och stillhet långt från allfartsvägen.

Foto: Tord Wennerblom

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Rumpesjön, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • Utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016
Areal: 22 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 6 kilometer (fågelvägen) öster om Dals Långed.

Enklaste sättet att ta sig dit är att från parkeringsplatsen vid Högelund, cirka 3 kilometer nordost om Tisselskog, gå Pilgrimsleden varefter man efter cirka 1,2 kilometer vandring kommer fram till naturreservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.