Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tanumskusten II

Öarna ligger norr om Havstenssundshalvön. De har en starkt bruten strandlinje med utskjutande halvöar eller uddar och djupt inskurna, grunda vikar.

På den exponerade västsidan finns klipp- och blockstränder med enstaka fina små sandstränder i skyddade vikar. Östsidan har mer varierade stränder. Här kan man finna strandängar men också fina sandstränder och branta otillgängliga klippstränder. Flera av strandpartierna är populära badstränder.

Säregen natur

Längs den trevliga gräsbevuxna vägen, som löper över hela ökedjan, kan man uppleva mycket av den säregna natur öarna uppvisar. Längst i söder, på Trossö, finns ett relativt stort tallskogsparti medan öarna för övrigt är skogfattiga. Omfattande trädlösa gräshedar förekommer främst på Kalvö och Lindö. På många håll innehåller den sandiga och grusiga marken kalk av skal vilket gett upphov till en kalkkrävande och intressant vegetation med flera sällsynta växter. Örtrika kalktorrängar utgör dessutom ett vackert inslag i landskapsbilden med ymnig färgprakt.

Hasselnöt. Foto: Pixabay

Slåtterängar och historiska byggnader

På Lindös östsida har lövskog utvecklats på gamla åker- och slåttermarker i skydd av bergknallarna. Här finns på flera håll täta bestånd av ek och hassel med inslag av träd som lind, ask och vitoxel. Orkidéer och många andra sällsynta växter finns här. Öarna är bebodda och bebyggelsen är främst koncentrerad till Kalvö och Lindö byar, som bland annat innehåller ett flertal kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Trossö-Kalvö-Lindö naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor, gräva upp växter och bryta kvistar
  • medföra lös hund
  • campa
  • göra upp eld
  • framföra motorfordon i terrängen, även moped.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1990
Areal: cirka 3097 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Fast färjeförbindelse saknas men öarna kan nås med taxibåt från Havstenssund eller Resö hamn.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss