Grössby södra 4:1

Foto: Martin Fransson

Ett område med blåsippor på fastigheten Grössby södra 4:1 i Stenungsunds kommun har skyddats av Länsstyrelsen som naturminne sedan 1946. 2011 beslutade Länsstyrelsen att området skulle bli naturreservat.

Det är inte tillåtet att plocka blåsippor någonstans i före detta Bohuslän.

Föreskrifter

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: naturminne 1946, naturreservat 2011
Areal: ca 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Stenungsund