Kärlingesund

Kärlingesund ligger på Bokenäsets västligaste del. Området gränsar till vattenområdena Nordströmmarna.

Nordströmmarna är ett mycket grunt farvatten innanför Skaftölandet. Det är viktigt för sjöfågel och vadare, inte minst vintertid eftersom isen sällan lägger sig på grund av strömförhållandena. I Kärlingesund finns ädellövskog med rik flora och rikt fågelliv. Ned mot vattnet finns öppna betesmarker.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kärlingesunds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta
  • ställa upp husvagn eller husbil
  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • medföra okopplad hund
  • framföra motorfordon inom naturreservatet, med undantag för anslutningsvägen från allmänna vägen Herrestad - Fiskebäckskil fram till naturreservatets parkeringsplats. (Gäller ej fastighetsägare till och från sin fastighet)
  • utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1978, nytt beslut 2014
Areal: cirka 100 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla

Hitta hit

Kärlingesund nås med bil från vägen mellan Uddevalla och Fiskebäckskil.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.