KALENDER

 • 12 maj 2021 Klocka som ikon 10.00 - 10.45
  Webbinarium och frågestund om Klimatklivet: publika laddningsstationer Välkommen till ett webbinarium och frågestund om möjligheten att söka investeringsstöd från Klimatklivet för publika laddningsstationer. Träffen erbjuder inspiration, kunskap och handfasta tips. Har d...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 17 maj 2021 Klocka som ikon 14.00 - 15.30
  Byggnadsintegrerad solel Solturnén 2021 är en digital webbinarieserie för dig som är intresserad av att producera egen el med solceller. Vid tre tillfällen i maj kan du ta del av tips, råd och fakta från sakkunniga föreläsare...

  Anmäl dig här – senast 16 maj

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 08.30 - 12.00
  Vräkningsförebyggande arbete med ett barnrättsperspektiv Välkommen till en digital konferens med bland annat goda exempel från ett par av länets kommuner. Konferensen har ett särskilt fokus på barns utsatta situation. Syftet med konferensen är att inspirera...

  Anmäl dig här – senast 14 maj

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 09.30 - 11.30
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – maj Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmäl dig här – senast 14 maj

Om oss

Kryssa länets naturreservat

Nu finns en uppdaterad krysslista med länets alla 124 naturreservat som du kan ladda ner eller hämta i vår reception.

Om oss

Var gärna med i vår undersökning om trängsel

Det är fortfarande hög smittspridning av covid-19 och viktigt att vi följer rekommendationerna. Med en enkätundersökning tar Länsstyrelsen hjälp av allmänheten.

Foto: Pia Nordlander

Om oss

Vår landshövding

Minoo Akhtarzand är landshövding i Västmanlands län. Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen.

NYHETER

 • 2021-05-10

  Ingen lösning att skrota vattenmyndigheterna

  En avveckling av vattenmyndigheterna kan endast leda till stopp och förseningar i arbetet och kommer inte att förändra de ...
 • 2021-05-06

  Preliminära resultat av utvärderingen av brottsförebyggande arbete i Fagersta och Ludvika

  Nu har projektgruppen för processutvärdering av arbetet med lägesrapportering och medborgarlöften i Fagersta och Ludvika p...
 • 2021-05-05

  Var gärna med i vår undersökning om trängsel

  Det är fortfarande en hög smittspridning av covid-19 i Västmanland och det är fortsatt viktigt att vi följer rekommendatio...