Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Karta över Europa med ett förstoringsglas över Ukraina. Text på bilden Stockholm, Moscow, Berlin, Warsaw, Vienna, Ukraine, Istanbul.

Säkerhetsläget i vår omvärld

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det många som känner oro inför det osäkra omvärldsläget. Här samlar vi några länkar till relevant information.

KALENDER

 • 23 maj 2022 Klocka som ikon 19.00 - 21.00
  Mer blommor genom rationell ängsskötsel Lär dig mer om ängens värden och betydelsen av ängsmarksskötsel.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 24 maj 2022 Klocka som ikon 08.45 - 15.30
  Kommunikation är en viktig del i totalförsvaret - vilka är hoten och hur rustar ... Vi är alla en del av det svenska totalförsvaret,men vad betyder det för oss som arbetar med kommunikation? Vilka är sårbarheterna och hoten och hur kan de påverka oss i vårt arbete?

  Anmälningsdatum är passerat

 • 24 maj 2022 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Vatten i en varmare framtid Välkommen till ett digitalt seminarium om hur klimatförändringen kan komma att påverka vattnets kvalitet och tillgången på vatten.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 24 maj 2022 Klocka som ikon 09.00 - 15.30
  Fältdag om tillsyn av integrerat växtskydd Du som arbetar med tillsyn inom lantbruk inbjuds till fältdag med anledning av Jordbruksverkets nationella projekt ”Integrerat växtskydd 2022”. Syftet med dagen är att ta upp de frågor i checklistan s...

  Anmälningsdatum är passerat

Illustration med svensk flagga och röd husgavel mot blå himmel.

Informationsverige.se

Länsstyrelsernas webbplats med samhällsinformation för dig som är ny i Sverige. Webbplatsen är översatt till flera språk.

Samhälle

Säkerhet och beredskap

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Om oss

Vår landshövding

Ulrica Gradin är vikarierande landshövding i Västmanlands län efter Minoo Akhtarzand som gick i pension 1 december 2021. Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen.

NYHETER

 • 2022-05-20

  Många bin trivs i Björnöns nyaste bostadsområde

  Under hösten 2021 har Länsstyrelsen skapat bättre förutsättningar för vilda bin i naturreservatet Björnön i Västerås. Gräs och jord har skrapats bort i en slänt för att få fram sand. Åtgärden är en del i hur vi arbetar för att gynna våra pollinatörer och den biologiska mångfalden.
 • 2022-05-18

  Totalförsvaret stärks – Västmanlands län blir en del av Mellersta civilområdet

  Landets länsstyrelser delas in i sex civilområden från och med den 1 oktober 2022. Förändringen är en del av en större myn...
 • 2022-05-18

  Naturvårdsbränning öster om Seglingsberg

  Idag onsdag 18 maj genomför Länsstyrelsen och Sveaskog en naturvårdsbränning i naturreservatet Fermansbo urskog och ekopar...
 • 2022-05-02

  Njutomhus – vad är grön infrastruktur och hur kan du upptäcka den

  Att cykla genom ett eklandskap eller ta en promenad i staden är exempel på aktiviteter i vad som kallas gröna infrastruktu...