KALENDER

Om oss

Kryssa länets naturreservat

Nu finns en uppdaterad krysslista med länets alla 124 naturreservat som du kan ladda ner eller hämta i vår reception.

Om oss

Var gärna med i vår undersökning om trängsel

Det är fortfarande hög smittspridning av covid-19 och viktigt att vi följer rekommendationerna. Med en enkätundersökning tar Länsstyrelsen hjälp av allmänheten.

Foto: Pia Nordlander

Om oss

Vår landshövding

Minoo Akhtarzand är landshövding i Västmanlands län. Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen.

NYHETER

 • 2021-05-06

  Preliminära resultat av utvärderingen av brottsförebyggande arbete i Fagersta och Ludvika

  Nu har projektgruppen för processutvärdering av arbetet med lägesrapportering och medborgarlöften i Fagersta och Ludvika presenterat utvärderingens preliminära resultat vid en workshop. Utvärderingen är ett samarbete mellan Fagersta kommun, Länsstyrelsen Västmanland, Ludvika kommun, Länsstyrelsen Dalarna och Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola.
 • 2021-05-05

  Var gärna med i vår undersökning om trängsel

  Det är fortfarande en hög smittspridning av covid-19 i Västmanland och det är fortsatt viktigt att vi följer rekommendatio...
 • 2021-05-04

  Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 17: Partybussar kommer inte undan pandemilagen – vitesbeloppen kan bli höga

  Under vecka 17 har länsstyrelserna fortsatt sitt förebyggande arbete med information och rådgivning till olika samhällsakt...
 • 2021-05-04

  Länet överens om inriktning för idrott

  Vid ett samverkansmöte den 3 maj beslutade länets aktörer om en inriktning för hur idrott kan bedrivas på ett smittskyddss...