KALENDER

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Presentation av en förnyad ANDTS-strategi Regeringen har lagt fram ett förslag om en förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Regeringen överlämnade propositionen 2020/21:132 ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Hitta källorna till ditt landsbygdsföretag Vilka källor till mer kunskap om den egna gården, företaget och bygden finns det på internet? Det här är en föreläsning för dig som landsbygdsföretagare som möter besökare och gäster inom turism.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Att utbilda kollegor i Webbkurs heder Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan leda dina kollegor i webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck genom kompetenshöjande gruppträffar.Grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryc...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – april Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmälningsdatum är passerat

Bo och leva

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs.

Om oss

Betesmarker sökes

Flera nötkreatursägare som behöver mer betesmark för sina djur. Nu uppmanar Länsstyrelsen markägare som har beten och hagar som inte används att höra av sig så att de kan komma i bruk.

Dukat bord med vitt porslin och vita servetter.

Samhälle

Lokalhyresstöd till utsatta branscher

Hyresvärdar som sänker lokalhyran för hyresgäster i branscher drabbade av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd för perioden 1 januari - 31 mars. Ansökan öppnar 3 maj.

Miljö och vatten

Klimatklivet

Har du en bra idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Sök stöd för din klimatinvestering 13-27 april.

Foto på en kvinna som sitter vid ett skrivbord framför sin dator. Hon är suddig eftersom fokus i bilden ligger på en vit blomma i nederkant av bilden. 

Bo och leva

Omsättningsstöd till handelsbolag

Nu kan även handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökan gör du i Boverkets e-tjänst.

Foto: Pia Nordlander

Om oss

Vår landshövding

Minoo Akhtarzand är landshövding i Västmanlands län. Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen.

NYHETER

 • 2021-04-16

  Nytt kunskapsstöd ska förebygga problem kring spel och skärmtid

  Den 16 april lanserar länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Med stödet, som bland annat innehåller filmer, handledning och diskussionsmaterial, vill man öka kunskapen och bidra till diskussioner och reflektion bland föräldrar och andra vuxna om barns skärmanvändning.
 • 2021-04-15

  Pandemin har satt kommuners arbete med romsk inkludering på paus

  Det senaste årets arbete med romsk inkludering har varit bristfälligt hos flera av landets kommuner. Anledningen är bland ...
 • 2021-04-15

  Brandrök från Björnön idag

  Idag torsdag planerar Länsstyrelsen och Västerås Stad tillsammans att genomföra en naturvårdsbränning på södra Björnön. Un...
 • 2021-04-13

  Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 14: Inför studenten kommer aktiv tillsyn av partybussar genomföras

  En av de punkter som lyfts i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn är att länsstyrelserna akti...