Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kroktjärnets naturreservat

Vatten omgivet av grönskande träd och buskar.

I Kroktjärnets naturreservat finns värdefulla öppna agkärr. Dessutom sumpskog och skogsbevuxna myrar med naturskogskaraktär.

Agkärr är en känslig naturtyp och bestånden vid Kroktjärnet hör till de största i länet. Ag förkommer sällsynt i södra och mellersta Sverige och bedöms generellt som skyddvärd. Förekomsten är kopplad till kalkhaltig berggrund och är troligen en kvarleva från en varmare tidsperiod. Förutom agkärr finns sumpskog och skogsbevuxen myr i området. Dessa skogar har delvis naturskogskaraktär med gamla träd och död ved. De fungerar samtidigt som skyddszon till agkärren. Därtill finns våtmarker i området med orkidéer och andra kalkgynnade arter.

Träd och grön undervegetation.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kroktjärnets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande.
  • Ta bort eller på annat sätt skada döda träd eller buskar, oavsett om de står upp eller ligger ner.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2022
Areal: 3,4 hektar, varav 0,5 hektar sjö
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området ligger mellan Håverud och Tisselskog, i Bengtsfors kommun. I Kroktjärnets naturreservat finns ingen parkering.

Parkering finns i Naturreservatet Buteruds södra ände, cirka 6 km söder om Kroktjärnet. Därtill finns parkering i naturreservatet Tisselskog, cirka 3 km nordväst om Kroktjärnet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss