Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åsnebo

Naturreservatet utgörs till stora delar av kalkpåverkade marker i sluttningar mot nordväst.

Här finns granskogar med ställvis stort inslag av lövträd, källpåverkad mark med grova klibbalar, kalkrika lodytor, en vacker bäckravin, sumpskogar, naturskogsartad barrskog och lövskog på kalkrik mark med stort inslag av hassel och try.

Lönn och andra ädla lövträd förekommer spritt. Inledningsvis kommer man att ta bort en hel del gran. Det gör man för att gynna lövträden.

Från parkeringsplatsen ska det bli en vandringsled som blir knappt tre km lång. Den går genom de flesta av naturreservatets naturtyper.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Åsnebo, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • utanför befintlig väg framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar och insekter
  • skada eller ta bort döda och levande träd och buskar samt vindfällen
    utplantera växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Hitta hit

Åsnebo ligger utefter vägen mellan Dals Långed och Laxarby, ca 5 km norr om Dals Långed.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss