Länsstyrelsen Södermanland – Södermanland

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

 • 30 01 nov 2022 dec 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Nationell samling för delaktighet: Internationella
  funktionshindersdagen 2022
  Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den internationella funktionshinderdagen 2022 genom att bjuda in till en digital konferens, som vi valt att kalla Nationell samling...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 06 dec 2022 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Främja samarbete mot kvinnlig könsstympning Könsstympning av flickor och kvinnor medför stort lidande och därför finns ett behov av insatser för att få fler att söka vård. Kränkningen av barns och kvinnors rättigheter är ett uttryck för hedersr...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 06 dec 2022 Klocka som ikon 09.00 - 15.30
  Bosättningskonferens 2022 Årets konferens kommer bestå av en förmiddag med fokus på samhällsplanering och teori samt en eftermiddag med mer praktiska goda exempel på integration.

  Anmäl dig här – senast 1 december

 • 08 dec 2022 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Lönsamt lantbruk i osäkra tider Hur kan du minska riskerna i ditt lantbruksföretag i denna tid av osäkerhet?

  Anmäl dig här – senast 8 december

Djur

Älgjakt 2022

Den 8 oktober startade älgjakten i länet. Här finns information om jakttider, fällavgifter, hur du rapporterar fälld älg och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Skärpt läge - podd om civilt försvar

Lyssna på länsstyrelsernas podd "Skärpt läge" som hanterar frågor som civilt försvar, Sveriges beredskap, försvarsvilja och hemberedskap.

Natur och landsbygd

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Nu går det att ansöka om LONA-medel för lokala naturvårdssatsningar inom naturvård och friluftsliv, som är tänkt att starta under 2023. Sista ansökningsdag är 1 december 2022.

NYHETER

 • 2022-11-11

  Nya restriktioner för att minska risken för fågelinfluensa

  Vi har nu kommit in i en kritisk tid för spridningen av fågelinfluensa. Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska an...
 • 2022-11-08

  Miljöläget i Sörmland presenteras under klimatveckan i Strängnäs

  Den 8 november presenterade länsstyrelsen sin rapport ”Hur är (miljö)läget?” vid ett interaktivt seminarium under Strängnä...
 • 2022-11-08

  Risken för fågelinfluensa och newcastlesjuka hos fjäderfä ökar

  Fågelinfluensasituationen är allvarlig i Sverige och Europa och vi är inne i en kritisk tidsperiod när riskerna för utbrot...