Torp

Det är enkelt att beskriva Torps naturreservat. Torp är en gammal gård i ett böljande vackert landskap. Verkligen är naturligtvis lite mer mångskiftande. Och vackrare än vad några ord kan fånga.

Torp ligger på gränsen mellan Vallebygden och Billingen. Nedanför sluttningen finns den så kallade Torprännan. Den här djupa dalgången har bildats av mäktiga vattenflöden i samband med inlandsisens avsmältning.

Omväxlande landskap

Naturreservatet består av ett mosaikartat, småkulligt landskap med naturbetesmarker, små åkrar, frodiga lövskogar, sumpskogar och rikkärr.

Många av lövträden är gamla. Här finns också gott om död ved. Det gör naturreservatet till en intressant insektsmiljö, med bland annat ovanliga vedskalbaggar.

I låglänta delar finns stora arealer med källpåverkade löv- och blandskogar. Det finns en rik mossflora runt klibbalarna. Där trivs även kärrfibbla och skärmstarr.

Trolldruva och ormbär

Du hittar typiska lundarter som trolldruva, blåsippa, skogsvicker, stinksyska, skogsbingel och ormbär i områden med buskskikt av hassel.

Naturreservatets skogar och gräsmarker hyser en rik svampflora, både vad gäller marksvamp och vedsvamp. Drygt 150 arter har noterats. Av dessa är flera rödlistade eller på annat sätt ovanliga.

Strövstig till kullarna

Torps naturreservat har en rik kulturhistoria. Här finns lämningar i marken som spänner över 3.000 år. Alltså från sen bronsålder och till 1800-tal. Torps gård uppfördes under 1700-talet och gården användes senare som ryttmästarboställe av Västgöta regemente. Torps gård ligger mitt i naturreservatet som bär dess namn.

Följ gärna den markerade strövstigen över åkermarken upp i det kulliga, omväxlande landskapet. Stigen börjar vid parkeringsplatsen vid allmänna vägen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Torps naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada marken
 • plocka blommor, gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
  störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på därför upplåten väg
 • parkera annat än på därför anvisad plats
 • tälta eller uppställa hus- eller släpvagn
 • göra upp eld annat än på därför iordningställd plats
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1975
Areal: 134 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skara

Hitta hit

Torp ligger på östsidan om vägen mellan Varnhem och Öglunda.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss