Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nolhaga berg

Foto: Stellan Andersson

Naturreservatet Nolhaga berg är ett tätortsnära naturområde. Det består av två lövskogsbeklädda berg som skiljs åt av en klyfta som kallas Klämma. Området har ända sedan slutet av 1800-talet varit ett rekreationsområde för invånarna i Alingsås stad. Det är lättillgängligt och genomkorsas av flera stigar samt gång- och cykelvägar.

Bokskogen uppe på berget planterades av alingsåssonen Jonas Alströmer, som förvärvade området år 1725. Under de nästan 300 år som har gått sedan dess har skogen vuxit upp, blivit gammal och utvecklat naturskogskaraktär med mycket gamla grova träd och död ved.

Nötkråka och bokticka

Det finns ett relativt stort inslag av grov, död ved i området. Både stående döda träd och liggande stammar. Den döda veden är en viktig livsmiljö bland annat för många svampar och fåglar. De senare finner sig kanske en boplats i någon hålighet i träden, eller hittar mat i form av insekter och larver som lever i veden. Här kan du exempelvis hitta sällsynta fåglar som mindre hackspett och nötkråka. Du kan också finna intressanta vedlevande svampar som bokticka, bokdyna och porslinsnagelskivling.

Utflyktsmål med historia

Nolhaga berg är och har länge varit ett populärt strövområde. Redan vid slutet av 1800-talet öppnades området upp för allmänheten, när den dåvarande ägaren till Nolhaga gård och omgivande marker välkomnade invånarna i Alingsås stad att lustvandra i markerna.

År 1921 köptes området av Alingsås. Staden önskade göra det till ”en folkets park – en grön oas till alingsåsbornas glädje och nytta”.

En vacker utsikt

På berget finns många olika stigar samt gång- och cykelvägar. I bokskogarnas pelarsalar är det också lätt att vandra utanför stigarna. Uppe på bergets östra sida finns en utsiktspaviljong varifrån man kan blicka ut över stora delar av Alingsås. Intill paviljongen finns också ett luftvärnstorn från andra världskriget som ibland hålls öppet för allmänheten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Nolhaga berg naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • skada eller samla in växter och djur. Plockning av bär, svamp och blommor för eget behov som inte strider mot fridlysningsregler är dock tillåtet
 • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, annat än för de rekreationsaktiviteter som i samråd med förvaltaren inryms i naturreservatet
 • framföra motordrivet fordon, undantag befintliga gång-, cykel- och mopedvägar
 • utan samråd med förvaltaren anordna lägerverksamhet
 • utan samråd med förvaltaren anordna tävlingar
 • klättra i berg under korpens häckningsperiod, från och med februari till och med maj.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2010
Areal: cirka 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Alingsås kommun
Kommun: Alingsås

Hitta hit

Nolhaga berg ligger invid Mjörn i de västra delarna av Alingsås stad. Tre parkeringar finns i anslutning till reservatet. Två av dem nås från Nolhagagatan på områdets södra sida och den tredje från Lövskogsgatan på den norra sidan.

Busshållplats finns på Mjörngatan nordost om naturreservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss