Gode Mosse

Ljungblåvinge. Foto: Peter Wirdenäs

Ljungblåvinge. Foto: Peter Wirdenäs

Gode Mosse ligger väster om sjön Lygnern, och är del i en mindre skogsmyrmosaik på en platå som sluttar sydväst mot tjärnen Kroksjön.

Området består av en mosaik av våtmarker och skog som är relativt opåverkad av modernt brukande. Våtmarkerna har en naturlig hydrologi och barrskogen som dominerar området hyser rikligt med gamla träd och död ved. I området som har vildmarkskaraktär kan man till exempel stöta på både orre och tjäder.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Gode mosse men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • medföra okopplad hund. Förbudet gäller ej vid jakt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2014
Areal: ca 50 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Mark

Hitta hit

Området är tillgängligt via en mindre skogsbilväg från söder. Du kan också till fots ta dig till reservatet från parkeringsplats vid Stora Svansjön, cirka 2,5 km söder om reservatet.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats