Gode Mosse

Ljungblåvinge. Foto: Peter Wirdenäs

Ljungblåvinge. Foto: Peter Wirdenäs

Gode Mosse ligger väster om sjön Lygnern, och är del i en mindre skogsmyrmosaik på en platå som sluttar sydväst mot tjärnen Kroksjön.

Området består av en mosaik av våtmarker och skog som är relativt opåverkad av modernt brukande. Våtmarkerna har en naturlig hydrologi och barrskogen som dominerar området hyser rikligt med gamla träd och död ved. I området som har vildmarkskaraktär kan man till exempel stöta på både orre och tjäder.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Gode mosse men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • medföra okopplad hund. Förbudet gäller ej vid jakt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014
Areal: cirka 50 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mark