Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mängsholms ekhagar

Foto: Svante Hultengren

Ekhagarna vid Mängsholm är bland de största och vackraste i länet. Det är framför allt i de centrala delarna som hagen är välhävdad.

Det finns många grova ekar, och flera av de riktigt stora är avsatta som naturminne. Ned mot Säveån, som rinner genom området, finns vackra bårder av klibbal och knäckepil. Det finns rikligt med stora stenblock i ån och på några platser vidgar sig ån till små dammar.

Växter och djur

Vegetationen är artrik. Både växt- och djurlivet präglas av arter som är bundna till framför allt hagmarksmiljö. Några intressanta växter är brudbröd, backsippa, kattfot och getväppling. Påfallande är den rika förekomsten av nattvioler vissa år. Vanliga fågelarter är till exempel hämpling och grönfink. Mer ovanliga är bivråk, skogsduva och mindre hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Mängsholms ekhagar men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • medföra okopplad hund.

Förbuden 1-4 gäller ej i fråga om enskilda vägen genom området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1983
Areal: cirka 38 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vårgårda

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Det är lätt att ta sig hit via väg E20 mellan Alingsås och Vårgårda.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss