Gallhålan

Agntjärn. Foto: Karin Meyer

Gallhålan ligger strax nordväst om Landvetter tätort, på östsluttningen av Tahultsdrumlinen. Den tvärar brant ned mot sjön Agntjärn, i öster.

Blåsippa. Foto: Lennart Olsson

Namnet Gallhålan (Galla-hula) går tillbaka till 1550. Galla torde vara detsamma som ”starkt ljudande, ekande”, jämfört med ”gallskrika” och hula ”hålan”, det vill säga ”hålan där det ljuder starkt, ekohålan”.

Vegetationen i Gallhålan är intressant på flera sätt. Över stora delar finns en sammanhängande ekskog, med arter som exempelvis bergsslok, skogsviol, vitsippa och blåsippa. Hassel, olvon och brakved är vanliga buskar. Förutom ekskog finns också alkärr, hällmarkstallskog och en slåtteräng inom reservatet.

I Agntjärn finns gräsand, knipa, storskrak och vigg.

Klicka på bilden för en större karta med teckenförklaring.

Foto: Karin Meyer

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gallhålans naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motordrivet fordon eller motordriven vattenfarkost
 • rida annat än på av förvaltaren iordningställda ridstigar
 • skada berg, sten eller jord genom att borra, hacka, gräva eller liknande
 • skada levande träd eller buskar eller tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
 • plocka, gräva upp eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar (förbudet avser inte plockning av bär och matsvamp för egen konsumtion). Beträffande uppgrävning och insamling gäller förbudet även för berörda markägare och nyttjanderättshavare.
 • göra upp eld annat än på av förvaltaren iordningställda rast- och grill- platser (förbudet avser inte användning av stormkök eller motsvarande)
 • Ta med hund som inte är kopplad (gäller ej för jakträttsinnehavare vid jakt)
 • utan tillstånd sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 1988. Beslut om utökning samt nya föreskrifter och ny skötselplan 2013.
Areal: Cirka 96 hektar
Naturvårdsförvaltare: Härryda kommun
Kommun: Härryda

Hitta hit

Gallhålan ligger norr om riksväg 40 och kan nås från Tahult eller Grönhult.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.