Råbäcks sjöskog

Stora delar av naturreservatet Råbäcks sjöskog ligger under vatten. Strandskogen, som också hör till naturreservatet, står däremot på torra land. Skogen bjuder på en vacker vandringsled, som sträcker sig från Råbäcks hamn i norr till Trolmens hamn i söder.

Det kan verka märkligt att prata om hackspettar i ett naturreservat som mest ligger under vatten, men i Råbäcks sjöskog är det faktiskt befogat. Naturreservatet präglas nämligen av två ytterligheter – skog och vatten.

Fristad för hackspettar

I den branta strandskogen finns gott om döda träd, och döda träd betyder dukat bord för våra hackspettar. Som spillkråkan och mindre hackspetten. Död ved är en bristvara i svenska skogar idag – och utan död finns inget liv. Att städa bort döda träd är faktiskt rena dödsstöten för insekter och fåglar.

Med Vänern som sällskap

Vandringsleden i Råbäcks sjöskog är en skönhetsupplevelse. Med skogen i ryggen och Vänern som följeslagare tar leden dig tryggt från hamn till hamn. Från Råbäck till Trolmen. Kanske möter du några ovanliga växter och svampar längs vägen. Strävlosta, höstspira, kopparspindling och flera andra sällsyntheter med poetiskt klingande namn trivs utomordentligt gott i naturreservatet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Råbäcks sjöskog, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • cykla annat än på befintlig väg eller anordna cykeltävling
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
 • elda
 • medföra okopplad hund
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar (det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp)
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

  Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer
 • anordna organiserad ridning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 29 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene


Råbäcks sjöskog ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Hitta hit

Det finns parkeringsplatser vid Råbäcks hamn. Här börjar också vandringsleden. Det går inte att parkera vid Trolmens hamn.

Länk till karta med vägbeskrivning