Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Harsholmarna

Foto: Johan Dahlberg

Naturreservatet består av Stora och lilla Harsholmen och utgör den sydligaste delen av Åråsvikens grunda innerskärgård vars många öar, kobbar och skär en gång formades av inlandsisen.

Stora Harsholmen är en landtunga som sticker ut i Vänern mot Väster. Här finns en vandringled och besökarna hälsas välkomna av gamla och tysta tallar. Stigen för dig tryggt vidare till klipporna vid den västra stranden. För att nå Lilla Harsholmen, längre ut, krävs båt.

En gammal bondeskog

Skogen i reservatet är gammal bondeskog. Här har inga stora avverkningar ägt rum. Människorna har nöjt sig med att plocka ut enstaka träd för husbehov. Det sparsamma uttaget ger skogen en fin variation av träd i olika åldrar. Variationen lockar i sin tur till sig en mängd olika livsformer. Alltså en rik biologisk mångfald.

Här finns också gott om död ved. Det kan kanske se lite skräpigt ut, men död ved är raka motsatsen till skräp. Det är istället en guldgruva för nytt liv. En mängd insekter, mossor, lavar och fåglar är helt beroende av död ved för sin överlevnad.

Rördrom, Havsörn och lärkfalk

Harsholmarna har ett mycket rikt fågelliv. På våren hörs exempelvis rördrommens dova bas från vassarna. Det är en mycket speciell fågel, men ingen du kan hoppas att få se. Rördrommen gömmer sig djupt nere i vasshavet. Det är betydligt enklare att se småfåglarna i samma vass. Främst sävsparvar och rörsångare, men också den väsentligt ovanligare skäggmesen. Lite längre upp, i det vida lufthavet, gör fisktärnor, fiskgjusar, bruna kärrhökar, havsörnar och lärkfalkar allehanda konster i jakten på föda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  • Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Utplantera växt- eller djurart.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 50 personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2018
Areal: 252 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Gullspång

Hitta hit

Reservatet delar parkering med naturreservatet Gullspångsälven och den lilla småbåtshamnen vid Gullspångsälvens mynning söder om Årås.

För att komma till parkeringen kör man norrut från Amnehärads kyrka. Från parkeringen går sedan en vandringsled mot sydväst i cirka 500 meter fram till reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss