Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nolgården Näs

Nolgården Näs, västra delen

Nolgården Näs består av band av åsar med stäppartade torrängar. Naturtypen är unik för södra Falbygden och Ätradalen. Ska du hitta något motsvarande får du ta sig till torra stäppmarker i södra Europa.

Fjädergräs vajar i vinden på grön slänt mot blå himmel.

Fjädergräs. Foto: Karin Hante

Nolgården Näs är mycket viktig i arbetet med att rädda kvar en rad oerhört sällsynta växter. Här blommar fjädergräset praktfullt under högsommaren. Detta ståtliga gräs finns bara här och på två andra ställen på Falbygden. Förutom fjädergräset kan du se drakblomma och smalbladig lungört.

Andra typiska, men ovanliga, torrängsarter som växer här är trollsmultron, praktbrunört, färgmåra och backklöver. Vegetationstypen kallas stäppartad torräng. Vi tror att dessa växter etablerade sig i Sverige under bronsålderns värmeperiod då sydliga arter spred sig norrut på grund av det varma klimatet. Sedan försvann de när kylan åter kom krypande över landet – förutom på de unika stäppartade torrängarna på Falbygden.

Stäppartad torräng

Det är tack vare länge bevarade äldre odlingsformer tillsammans med åsarnas gynnsamma geologi och varma mikroklimat som fjädergräset med vänner finns kvar. Det som håller allt i schack är en variation i skötsel. Korna med sitt bete, slåtter, fagning, bränning och ibland en period med ingen hävd alls.

En radda åsar

Åsarna ingår i ett sex kilometer långt åslandskap som sträcker sig från Vartofta till Kvättak. Det längsta sammanhängande åspartiet är ungefär 300 meter långt och som bredast runt 50 meter. Åsarna består till stor del av kalk, men det ingår även skiffer och sandsten. Det finns stigar som sträcker sig över åsarna och parkeringsplatser i nära anslutning till reservatet. Här är enkelt och bländande vackert att ströva. Det finns också en vandringsled på ett par kilometer.

Bra att veta

 • Här finns fjädergräset, som inte finns någon annanstans i Sverige. Fjädergräset växer närmast den sydöstra parkeringen.
 • I Nolgården Näs finns en vandringsled på cirka 2,5 kilometer. Du når leden från alla parkeringar i området.
 • Det finns betesdjur i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till naturreservatet Nolgården Näs men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • Framföra motordrivet fordon, annat än på väg och parkeringsplatser
 • Plocka eller gräva upp växter eller växtdelar, svampar, mossor, och lavar
 • Utplantera växt- eller djurart
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2017
Areal: 30,7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Nolgården Näs ligger söder om väg 47, nordost om Vartofta-Åsaka.

Från väg 47, sväng mot Kättilstorp, därefter sväng mot Tyskagården. Längs denna väg finns de västra och sydöstra parkeringarna.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss