Lammevadskärret

Tillgänglighetsanpassat spångsystem.

Ett orkidérikt kärr som är lättillgängligt även för den rullstolsburne. Så kan man lättast presentera Lammevadskärret.

Lammevadskärret är ett lättillgängligt kärr och rikt på orkidéer. Några exempel är ängsnycklar, brudsporre, vaxnycklar, kärrknipprot och flugblomster. Kärret ligger på kalkgrund och är omgivet av åkrar. Spänger har byggts över de ömtåliga kärrpartierna. Spångsystemet är anpassat för funktionshindrade, så även rullstolsburna besökare kan njuta av blomsterprakten.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Lammevadskärret, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada vegetationen exempelvis genom att plocka eller gräva upp blommor, gräs, ormbunkar, lavar, mossor eller svampar
 • medföra okopplad hund
 • anbringa tavla, skylt, affisch eller annan störande anordning
 • framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel utom rullstol
 • tälta, anordna gömsle eller liknande
 • göra upp eld
 • rida
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Fakta

Bildat: 1988
Areal: cirka 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Tidaholm

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Lammevadskärret ligger cirka en kilometer söder om Dimbo kyrka.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.