Vrångöskärgården Vrångö-Arkipelagen

Vrångöskörgården

Rika möjligheter till bad och strövtåg. Och bara en kort resa från Göteborg. Den här kombinationen gör Vrångö till ett av de mest besökta naturreservaten i länet. Åtminstone sommartid.

Vrångöskärgården är exponerad, trädfattig och karg. På större delen av öarna går berggrunden i dagen. Det jordtäcke som finns är oftast tunt och påverkat av havssalt. Finsediment med sammanhängande växttäcke förekommer bara i de lägsta partierna och i berggrundshålor. Starkt urspolade klapperfält finns på flera av öarna, men är särskilt storslagna på Vrångö. De markerar israndstråk som uppkom under landisens avsmältning.

Spännande kalkkärr

Havsstrandsfloran är intressant. Många sällsynta eller mindre vanliga arter finns här, till exempel marrisp, vildsparris, krissla, strandmalört, ostronört och martorn. Också kalkkärren och torrängarna på skalunderlag är botaniskt intressanta.

Sälar och tobisgrisslor

De många småöarna och skären utgör fina häckningsplatser för skärgårdsfågel. Strandängar, marina grundbottnar, blockstränder och klipphyllor är betydelsefulla miljöer. Vitfågel och ejder dominerar till antalet, men här häckar också tobisgrissla, gravand, småskrake, strandskata och tornfalk. Det är inte ovanligt att få se säl inom reservatets gränser.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Vrångöskärgårdens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • campa
 • medföra okopplad hund
 • elda annat än på plats som förvaltaren anordnat för ändamålet
 • gräva upp växter
 • förtöja eller ankra upp husbåt för mer än ett dygn annat än inom anlagd båthamn.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Bildat: 1979
Areal: ca 5184 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Göteborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Vrångö nås med färjor som utgår från Saltholmen. De andra öarna kan bara nås med egen båt.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats