Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vrångöskärgården Vrångö-Arkipelagen

Vrångöskörgården

Rika möjligheter till bad och strövtåg. Och bara en kort resa från Göteborg. Den här kombinationen gör Vrångö till ett av de mest besökta naturreservaten i länet. Åtminstone sommartid.

Vrångöskärgården är utsatt och karg, synligt påverkad av vind och salta vågor. På de mest utsatta ytorna växer bara lavar. Storslagna klapperstensfält syns i hela skärgården. De är spår efter landisens avsmältning för ungefär 12 000 år sedan, då Vrångö täcktes av havet.

På de flesta öarna syns berggrunden. Det jordtäcke som finns är oftast tunt och påverkat av havssalt. I kontrast till det karga finns lummig frodighet på kalkhaltig mark och i dalgångar med lövskog av björk, asp och hassel. På Vrångö går betande får för att hålla gamla åkrar, ängar och betesmarker öppna.

Klippstränder och hällmarksljung

Den vackra naturen på Vrångö inspirerar till upptäcktsfärd. Ta dig förbi Brevik, Bingen och Vättnena i norr, via de lummiga busk- och skogspartierna längs en markerad promenadslinga. Eller gå söderut, förbi Nötholmsviken över den öppna hällmarksljungheden och förbi Store rös, det gamla bronsåldersröset. På vägen finns mycket av allt: fåglar, växter och horisont.

Gästande fåglar och knubbiga sälar

I Vrångöskärgården finns gott om fåglar. Över sextio arter häckar i området och det är mycket tack vare variationen i naturen. Vadare som strandskata, större strandpipare, tofsvipa och rödbena ses leta musslor och snäckor längs stränderna. Tobisgrissla häckar på de mindre skären och i skog och snår sjunger sångfåglarna ikapp. Många fåglar är här på tillfälligt besök för att äta och vila upp sig på sin resa någon annanstans. På reservatets södra skär syns knubbsälar ligga och sola sig. Här har sälarna frizon och vissa tider om året får du inte gå iland.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Vrångöskärgårdens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • campa
 • medföra okopplad hund
 • elda annat än på plats som förvaltaren anordnat för ändamålet
 • gräva upp växter
 • förtöja eller ankra upp husbåt för mer än ett dygn annat än inom anlagd båthamn.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Bildat: 1979
Areal: cirka 5 184 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Göteborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Bra att veta

 • Vrångö är bebodd med drygt 350 invånare.
 • Det finns en fin sandstrand
  söder om färjeläget.
 • Det bästa fisket sägs vara på öns södra sida vid Kungsnabbe och vid Kungsö sund.
 • Det finns skyddade områden för säl och fågel med landstigningsförbud i delar av skärgården.
 • Yttre Tistlarna i söder är en gammal fyrplats och har en uppskattad naturhamn som passar fint vid lugnare vindar.